Manja slova Veća slova RSS
>

Prije jesenjih kiša ukloniti što više uskih grla u koritima rijeka

Interventni regulacioni radovi na vodotocima obavljaće se i tokom septembra

Datum objave: 06.09.2017 18:46 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Interventni radovi u crnogorskim vodotocima za koje je, u skladu sa ciljevima moratorijuma, saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, dali su rezultate u dosadašnjem dijelu aktivnosti na preventivnoj regulaciji riječnih korita. Uklonjen je veliki broj sprudova, korita proširena, napravljene obaloutvrde, na više lokacija u koritima rijeka Grnčar, Lim i Tara.

Interventi radovi predstavljaju nastavak aktivnosti na regulisanju i zaštiti vodotoka, do donošenja regulacionih planova, što je definisano moratorijumom na eksploataciju šljunka i pijeska iz vodotoka. Radovi u koritima navedene tri rijeke počeli su 1. jula, a podrazumijevali su uklanjanje kritičnih sprudova i pravljenje obaloutvrda, što će omogućiti adekvatnu protočnost vode i eliminisati eventualne negativne posljedice prilikom povećanja nivoa vode. Radovi se sprovode u saradnji sa organima lokalne samouprave, uz stručni nadzor i svakodnevnu kontrolu od strane komunalne policije, komunalne inspekcije i vodoprivrednog inspektora.

Kako bi se na vrijeme spriječile negativne posljedice koje mogu prouzrokovati prve jesenje kiše, prvobitno je bilo predviđeno da se radovi završe do kraja avgusta. S obzirom da na pojedinim lokacijama, prema informacijama iz lokalnih samouprava, postoji potreba da se interventni radovi nastave u cilju adekvatne zaštite okolnog zemljišta i objekata od eventualnog plavljenja, Ministarstvo je ocijenilo opravdanom inicijativu opština Gusinje, Andrijevica, Berane i Mojkovac da se produži rok saglasnosti. Imajući u vidu i dalje povoljne vremenske prilike, saglasnost za izvođenje interventnih radova važiće do kraja septembra, kako bi se omogućilo uklanjanje svih uskih grla u koritima rijeka.

Radovi će i dalje biti pod kontrolom nadležnih organa i pod posebnom pažnjom i nadzorom od strane Kooordinacionog tima za praćenje moratorijuma na eksploataciju šljunka i pijeska u crnogorskim vodotocima. Istovremeno, koordinacioni tim nastavlja i sa aktivnostima na kontroli moratorijuma i otkrivanju eventualnih nelegalnih aktivnosti. U prethodnom periodu kontrola moratorijuma dala je rezultate, što uz očekivane pozitivne efekte interventnih radova, predstavlja dobru osnovu za sljedeću fazu zaštite vodotoka, koja podrazumijeva donošenje planova regulacije.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja