Manja slova Veća slova RSS
>

Vladinom uredbom ovlašćenja za kontrolu moratorijuma na eksploataciju nanosa u vodotocima povjerena komunalnoj policiji

Uz inspektore, za kontrolu vodotoka nadležno još 85 komunalnih službenika

Uz inspektore, za kontrolu vodotoka nadležno još 85 komunalnih službenika
Datum objave: 28.04.2017 12:02 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRMPRR

U cilju stvaranja uslova za efikasnu kontrolu sprovođenja moratorijuma na eksploataciju šljunka i pjeska u crnogorskim vodotocima, Vlada je danas donijela uredbu kojom se dio poslova Uprave za inspekcijske poslove povjerava Glavnom Gradu Podgorica i opštinama Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje.

Za vrijeme trajanja moratorijuma, dio poslova koji su u nadležnosti vodoprivredne inspekcije obavljaće i komunalna policija, a u nekim od ovih opština, kao što je Gusinje, komunalna inspekcija. Riječ je o poslovima koji se odnose na eksploataciju i deponovanje riječnih nanosa na vodnom zemljištu.

Time je stvorena mogućnost za sveobuhvatniju i efikasniju kontrolu poštovanja odluke o privremenoj zabrani eksploatacije riječnih nanosa u vodotocima. Vodoprivredni inspektori koji su bili nadležni za sve vodotoke u Crnoj Gori dobijaju značajno pojačanje. Primjenom ove uredbe, još 85 službenika dobiće ovlašćenja da u punom kapacitetu sprovode monitoring i kontrolu vodotoka u cilju otkrivanja nelegalne eksplotacije šljunka i pijeska, kao i da pokrenu prekršajne i krivične prijave protiv prekršioca.

Odlučnost Vlade i lokalnih samouprava da institucionalno osnaže kapacitete kontrole moratorijuma pokazala se opravdanom, imajući u vidu činjenicu da nelegalne aktivnosti nijesu prestale nakon uvođenja moratorijuma. 
 
MPRRMPRR

Proteklih dana, koordinacioni tim za praćenje odluke o zabrani eksploatacije riječnih nanosa imao je intenzivne terenske aktivnosti. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za vode, Uprave policije i Uprave za inspekcijske poslove, zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave obilazili su vodotoke na teritoriji više opština, sa zadatkom da kontrolišu poštovanje odluke i da dokumentuju trenutno stanje, posebno na lokacijama na kojima se ranije obavljala koncesiona djelatnost. Do sada su obišli vodotoke Lima na teritorijama opština Bijelo Polje i Berane, Tare na području Mojkovca, a potom Morače i Cijevne, na području Podgorice.

U prethodnih nekoliko dana podnešeno je šest prijava - tri krivične i tri prekršajne, protiv fizičkih, pravnih i NN lica, zbog nelegalne eksploatacije na lokacijama koje se nalaze na Limu, Morači i Cijevnoj.

Terenska kontrola pokazala je i da se s pravom ukazivalo da će zabrana eksploatacije prebaciti pritisak nelegalnih eksploatatora na poljoprivredno zemljište nadomak riječnih korita. Ponavljamo – takve aktivnosti su, takođe, predmet kontrole moratorijima i svi koji budu devastirali poljoprivredno zemljište da bi izvadili šljunak biće sankcionisani.

Ovim putem se zahvaljujemo i ribolovnim društvima na saradnji koja je rezultirala nekim od navedenih prijava.

Evidentni rezultati koji se ostvaruju u početnim aktivnostima ka dostizanju zacrtanog cilja – zaštiti vodotoka i uvođenju reda u ovoj oblasti, ohrabrenje su za nastavak zajedničkih aktivnosti - države, lokalne samouprave i civilnog sektora, ali i medija. Uredba koju je Vlada danas usvojila predstavlja značajan doprinos na tom putu.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja