Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Процедура реализације мјере 1.1.1 директна плаћања у сточарској производњи - тов јунади, бикова и волова

Датум објаве: 18.02.2019 14:30 | Аутор: МПРР

Испис Штампај страницу


Тов јунади све више добија на значају, будући да се тов одвија како у интензивним, тако и у екстензивним системима узгоја. Највећи дио укупне производње меса у Црној Гори добија се од преживара и то од говеди око 37%.

Тов се и ове као и предходних година подржава кроз Агробуџет. Ова подршка се огледа кроз премије по грлу за утовљену јунад, бикове и волове. Премију остварују грла рођена и утовљена у Црној Гори и увезена грла. За ове премије је у 2019. години опредијељено 600 000€. Основна кланична премија за товљену јунад, бикове и волове износи до 140€ по грлу које је рођено и утовљено и Црној Гори, односно 80€ за увезена грла.

Да би се остварила премија по грлу у тову произвођачи морају да испоштују процедуре и услове који су предвиђени у мјери Агробуџета.

Пријава това је обавезна и она се обавља током читаве године. Држалац животиња је, да би остварио право на премију обавезан да минимум шест мјесеци прије клања пријави грла која су предвиђена за тов ако се ради о грлима из сопствене производње а ако су грла купљена, онда мора тов да се пријави у року од 10 дана од превођења грла у ветеринарској бази и након тога мора проћи шест мјесеци до клања. Пријава това обавезна је за све, без обзира на број грла који тове. И у случају кад газдинство тови једно грло дужно је да пријави тов најмање шест мјесеци прије клања тог грла. Пријаву почетка това грла треба да прати потврда о броју грла на газдинству из Електронске базе података, како би се имао увид о броју грла у тову. Грла морају бити обиљежена ушним маркицама и да су познатог поријекла.

На основу пријаве, савјетници из Одјељења за савјетодавне послове обилазе товилишта и прате тов.

На крају това, власник доставља потврду о закланим грлима на основу чега му се исплаћује премија за утовљену јунад.

Први услов за остваривање кланичне премије за утовљену јунад, бикове и волове је да грла имају минималну тјелесну масу од 400 кг, уз изузетак за јунад утовљену на паши која могу имати минималну масу при клању 350 кг. Право на премију за организовани тов имају она газдинства која ту категорију говеда продају одобреном односно регистрованом објекту у пословању храном (кланица, месара), уписаним у Централни регистар одобрених и регистрованих објеката за обављање дјелатности у пословању храном и храном за животиње који води Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове и која су заклана у одобреној кланици. Ово се доказује откупним блоком у који мора бити уписано име и адреса власника, датум откупа, тјелесна маса грла, број газдинства, идентификациони број грла и категорија грла. Уколико откупљивач не посједује кланицу мора се доставити И потврда о услужном клању у регистрованој кланици.

Услов за плаћање премије у сточарској производњи је да је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и у исти има уписано минимум 1 ха пољопривредног земљишта, као и да су на газдинству спроведене мјере обавезне здравствене заштите животиња. Изузетно, уколико регистровано пољопривредно газдинство нема уписано 1ха пољопривредног земљишта, укупна премија ће бити умањена до 30% од висине премије по грлу. Газдинства су дужна да у узгоју животиња поштују препоруке утврђене Кодексом добре пољопривредне праксе.

Процедура

У току читаве године Одјељење за савјетодавне послове у сточарству дистрибуира обрасце захтјева и путем медија обавјештава пољопривредна газдинства да поднесу захтјев за премију за тов јунади, бикова И волова.

Документација за организовани тов јунади, бикова и волова доставља се регионалним центрима Одељења за савјетодавне послове у области сточарства, лично или препорученом поштом. Одељење за савјетодавне послове у сточарству провјерава све захтјеве преко Електронске базе података и теренски обилази пријављени тов једном мјесечно.

По завршетку това произвођач Одељењу за савјетодавне послове у сточарству доставља потврду о клању на основу којих се припремају спискови за премију.

Исплата премија ће се вршити два пута годишње, у јулу за оне који заврше тов у првој половини године и у децембру за оне који заврше тов у другој половини.

Обрасци захтјева за премије могу се преузети у регионалним канцеларијама Одјељења за савјетодавне послове у области сточарства и на сајту Министарства.

Образац Премије у стоцарству 2019

Контакт информације:

Регионални центри Одјељења за савјетодавне послове у сточарству:

 

Бар: Бјелиши бб, 030/312-965;

Подгорица: ул Михаила Лалића 1, 020/265-337;

Никшић: ул Радоја Дакића бб, 040/212-012;

Беране: ул Полимска бб, 051/233-301;

Бијело Поље: ул Милорада Шћепановића бб, 050/487-009;

Пљевља: ул Ратних војних инвалида бб, 052/353-505.

 

Дирекција за сточарство

020 482 281

020 482 283