Manja slova Veća slova RSS
>

Procedura realizacije mjere 1.1.1 direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji - tov junadi, bikova i volova

Datum objave: 18.02.2019 14:30 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Tov junadi sve više dobija na značaju, budući da se tov odvija kako u intenzivnim, tako i u ekstenzivnim sistemima uzgoja. Najveći dio ukupne proizvodnje mesa u Crnoj Gori dobija se od preživara i to od govedi oko 37%.

Tov se i ove kao i predhodnih godina podržava kroz Agrobudžet. Ova podrška se ogleda kroz premije po grlu za utovljenu junad, bikove i volove. Premiju ostvaruju grla rođena i utovljena u Crnoj Gori i uvezena grla. Za ove premije je u 2019. godini opredijeljeno 600 000€. Osnovna klanična premija za tovljenu junad, bikove i volove iznosi do 140€ po grlu koje je rođeno i utovljeno i Crnoj Gori, odnosno 80€ za uvezena grla.

Da bi se ostvarila premija po grlu u tovu proizvođači moraju da ispoštuju procedure i uslove koji su predviđeni u mjeri Agrobudžeta.

Prijava tova je obavezna i ona se obavlja tokom čitave godine. Držalac životinja je, da bi ostvario pravo na premiju obavezan da minimum šest mjeseci prije klanja prijavi grla koja su predviđena za tov ako se radi o grlima iz sopstvene proizvodnje a ako su grla kupljena, onda mora tov da se prijavi u roku od 10 dana od prevođenja grla u veterinarskoj bazi i nakon toga mora proći šest mjeseci do klanja. Prijava tova obavezna je za sve, bez obzira na broj grla koji tove. I u slučaju kad gazdinstvo tovi jedno grlo dužno je da prijavi tov najmanje šest mjeseci prije klanja tog grla. Prijavu početka tova grla treba da prati potvrda o broju grla na gazdinstvu iz Elektronske baze podataka, kako bi se imao uvid o broju grla u tovu. Grla moraju biti obilježena ušnim markicama i da su poznatog porijekla.

Na osnovu prijave, savjetnici iz Odjeljenja za savjetodavne poslove obilaze tovilišta i prate tov.

Na kraju tova, vlasnik dostavlja potvrdu o zaklanim grlima na osnovu čega mu se isplaćuje premija za utovljenu junad.

Prvi uslov za ostvarivanje klanične premije za utovljenu junad, bikove i volove je da grla imaju minimalnu tjelesnu masu od 400 kg, uz izuzetak za junad utovljenu na paši koja mogu imati minimalnu masu pri klanju 350 kg. Pravo na premiju za organizovani tov imaju ona gazdinstva koja tu kategoriju goveda prodaju odobrenom odnosno registrovanom objektu u poslovanju hranom (klanica, mesara), upisanim u Centralni registar odobrenih i registrovanih objekata za obavljanje djelatnosti u poslovanju hranom i hranom za životinje koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i koja su zaklana u odobrenoj klanici. Ovo se dokazuje otkupnim blokom u koji mora biti upisano ime i adresa vlasnika, datum otkupa, tjelesna masa grla, broj gazdinstva, identifikacioni broj grla i kategorija grla. Ukoliko otkupljivač ne posjeduje klanicu mora se dostaviti I potvrda o uslužnom klanju u registrovanoj klanici.

Uslov za plaćanje premije u stočarskoj proizvodnji je da je poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u isti ima upisano minimum 1 ha poljoprivrednog zemljišta, kao i da su na gazdinstvu sprovedene mjere obavezne zdravstvene zaštite životinja. Izuzetno, ukoliko registrovano poljoprivredno gazdinstvo nema upisano 1ha poljoprivrednog zemljišta, ukupna premija će biti umanjena do 30% od visine premije po grlu. Gazdinstva su dužna da u uzgoju životinja poštuju preporuke utvrđene Kodeksom dobre poljoprivredne prakse.

Procedura

U toku čitave godine Odjeljenje za savjetodavne poslove u stočarstvu distribuira obrasce zahtjeva i putem medija obavještava poljoprivredna gazdinstva da podnesu zahtjev za premiju za tov junadi, bikova I volova.

Dokumentacija za organizovani tov junadi, bikova i volova dostavlja se regionalnim centrima Odeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva, lično ili preporučenom poštom. Odeljenje za savjetodavne poslove u stočarstvu provjerava sve zahtjeve preko Elektronske baze podataka i terenski obilazi prijavljeni tov jednom mjesečno.

Po završetku tova proizvođač Odeljenju za savjetodavne poslove u stočarstvu dostavlja potvrdu o klanju na osnovu kojih se pripremaju spiskovi za premiju.

Isplata premija će se vršiti dva puta godišnje, u julu za one koji završe tov u prvoj polovini godine i u decembru za one koji završe tov u drugoj polovini.

Obrasci zahtjeva za premije mogu se preuzeti u regionalnim kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i na sajtu Ministarstva.

Obrazac Premije u stocarstvu 2019

Kontakt informacije:

Regionalni centri Odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu:

 

Bar: Bjeliši bb, 030/312-965;

Podgorica: ul Mihaila Lalića 1, 020/265-337;

Nikšić: ul Radoja Dakića bb, 040/212-012;

Berane: ul Polimska bb, 051/233-301;

Bijelo Polje: ul Milorada Šćepanovića bb, 050/487-009;

Pljevlja: ul Ratnih vojnih invalida bb, 052/353-505.

 

Direkcija za stočarstvo

020 482 281

020 482 283