Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Саопштење: Сточарима исплаћене премије, повећан број корисника

Саопштење: Сточарима исплаћене премије, повећан број корисника
Датум објаве: 22.11.2018 11:15 | Аутор: МПРР

Испис Штампај страницу


МПРРМПРР 

Министарство пољопривреде и руралног развоја исплатило је развојне премије у сточарству држаоцима животиња који су испунили услове предвиђене Агробуџетом за 2018. годину.

У овој години од укупно 5. 505 захтјева за подршку по грлу у говедарству, овчарству и козарству право на подршку остварило је 5. 202 газдинства.

Корисницима подршке који су на својим газдинствима држали укупно 35.709 крава и приплодних јуница, 108.505 оваца и 14. 566 коза  исплаћено је 2.332.232€.

Подсјећамо да су у циљу повећавања броја корисника развојних премија, Агробуџетом за 2018. годину смањени критеријуми у погледу броја грла за остваривање права на подршку – у говедарству са три на два, у козарству са 30 на 20. Такав приступ у креирању ове мјере подршке за резултат имао је раст броја корисника премије за  843 газдинства, у односу на претходну годину.

Поред минималног броја грла, услови за добијање премије су: да се грла држе минимално шест мјесеци на газдинставу, да су обиљежена ушним маркицама и регистрована у Централном регистру газдинстава и животиња и да држалац уредно води евиденцију, посједује пасоше за говеда, односно да врши годишње пописе оваца и коза у складу са законом, као и да су над животињама спроведене мјере по Програму обавезних мјера здравствене заштите животиња. Такође, обавеза држаоца је била и то да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и у исти има уписано минимум 1 ха пољопривредног земљишта, као и да поштује препоруке Кодекса добре пољопривредне праксе.

Након административне и теренске контроле поднијетих захтјева, утврђено је да 4.176 газдинстава испуњава предвиђене критеријуме и исплаћена им је премија у износу од 70€ по грлу за приплодне краве и јунице, односно 8€ за приплодне овце и козе. Премије су исплаћене за број грла које је утврдила теренска контрола.

Од укупног броја поднијетих захтјева, 303 газдинства нијесу остварила право на премију, јер нијесу уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, нијесу споводили мјере по Програму обавезних мјера здравствене заштите животиња или су пријавили већи број грла од оног који држе на газдинству. Такође, један број подносилаца захтјева није остварио право на премију јер није омогућио члановима комисија Министарства да утврде бројно стање грла и провјеру навода из захтјева. Истичемо да су теренске контроле најављиване дан раније, као и да су спровођене по договору са подносиоцима захтјева.

Како одређен број произвођача није из објективних разлога успио да упише минимум 1ха пољопривредног земљишта у Регистар пољопривредних газдинстава, што је дио једног од основних услова,  Министарство пољопривреде и руралног развоја одлучило је да им исплати премије, али у умањеном износу. На тај начин је 1.026 газдинстава остварило премију од 50€ по грлу у говедарству и 6€ у овчарству и козарству.

Охрабрени растом броја корисника подршке у сектору сточарства, Министарство ће наставити да у сарадњи са пољопривредним произвођачима креира амбијент за даљи развој и раст конкурентности овог сектора, са фокусом на едукацију, правовремено информисање и помоћ у испуњавању прописаних стандарда и процедура.