Manja slova Veća slova RSS


 

MPRR 

 

MPRR


Stočarstvo

28.02.2018.

Od 1. marta predaju se zahtjevi za premije u stočarskoj proizvodnji za 2018. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2018. godini nastavlja podršku stočarskoj proizvodnji kroz mjere koje se odnose na direktnu podršku po grlu (premije za krave i priplodne junice), održivo korišćenje planinskih pašnjaka (izdig stoke na katune), zatim tov junadi, kao i premije za steone junice u čistoj rasi.

11.07.2017.

Održana TAIEX radionica na temu “Higijenski zahtjevi za tretiranje sirovog mlijeka”

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u saradnji sa TAIEX programom Evropske komisije, organizovalo je radionicu na temu „Higijenski zahtjevi za tretiranje sirovog mlijeka“.

04.05.2017.

Produžen rok za podnošenje zahtjeva za premije u stočarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja produžilo je do 10. maja rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje premija u stočarskoj proizvodnji, zbog većeg broja zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje ovog prava.

25.04.2017.

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede kozari nabavili visokokvalitetne priplodne jarčeve

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede kozari nabavili visokokvalitetne priplodne jarčeve

Poljoprivredni proizvođači iz više crnogorskih opština koji se bave kozarstvom preuzeli su juče visokokvalitetne priplodne jarčeve koje su nabavili uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Raspodjela je obavljena na farmi u Župi, u Nikšiću.

23.04.2017.

Podrška Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kozarima u nabavci visokokvalitetnih priplodnih jarčeva

Prepoznajući značaj kozarstva u Crnoj Gori i pozitivne trendove u ovoj oblasti koji se ogledaju u sve većem interesovanju poljoprivrednih proizvođača da se bave uzgojem koza i proizvodnjom kozijih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja podržalo je kozare u namjeri da poboljšaju rasni sastav svojih grla.

13.04.2017.

Proizvođačima pojašnjene mogućnosti podrške preradi mlijeka na gazdinstvima

Proizvođačima pojašnjene mogućnosti podrške preradi mlijeka na gazdinstvima

Poljoprivrednim proizvođačima koji prerađuju sirovo mlijeko na gazdinstvima pojašnjene su mogućnosti podrške Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja usmjerene na unapređenje prerade mlječnih proizvoda. Radionicu održanu u Tehnopolisu u Nikšiću održali su predstavnici Ministarstva, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Službe za selekciju stoke.

11.04.2017.

Najava: U Tehnopolisu radionica na temu prerade mlijeka na gazdinstvima

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Službom za selekciju stoke organizovaće u srijedu, 12. aprila, prezentaciju na temu potencijala za proizvodnju sira i drugih mliječnih proizvoda, kao i mjera podrške koje mogu da ostvare proizvođači.

07.04.2017.

Danas počinje vakcincija protiv bolesti plavog jezika

Akcija vakcinacije goveda protiv bolesti plavog jezika na cijeloj teritoriji Crne Gore počinje danas, nakon što je sprovedena procedura nabavke odgovarajućih vakcina i obavljene sve pripreme za organizaciju posla na terenu. Uskoro će početi i vakcinacija ovaca protiv bolesti plavi jezik, što, uz kontinuiranu vakcinaciju goveda protiv bolesti kvrgave kože, predstavlja najbolju moguću prevenciju u suzbijanju dvije naročito opasne zarazne bolesti.

05.04.2017.

Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške za za unapređenje stočnog fonda za 2017. godinu

Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2017. godinu – Agrobudžet (“Službeni list CG” br, 11/17), program Mjera 2.1.14 – Podrška unapređenju stočnog fonda, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2017. godinu, objavljenom dana 08. marta 2017. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu „DNEVNE NOVINE”, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

20.03.2017.

Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2017. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2017. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2017. godinu, objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2017. godinu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća