Manja slova Veća slova RSS


 

MPRR 

 

MPRR


Stočarstvo

11.10.2018.

Farmeri iz Ulcinja prisustvovali obuci na temu unapređenja kvaliteta mlijeka

Farmeri iz Ulcinja prisustvovali obuci na temu unapređenja kvaliteta mlijeka Veoma dobar hemijski kvalitet sirovog mlijeka koje se proizvodi u Crnoj Gori potrebno je nadograditi i ispunjavanjem propisanih higijenskih parametara koji se odnose na broj mikroorganizama i somatskih ćelija u mlijeku, kako bi crnogorski proizvođači postali konkuretniji i ostvarivali veće prihode na gazdinstvima.

10.10.2018.

Obuka farmera u cilju unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka u četvrtak u Vladimiru, Ulcinj

U okviru novog ciklusa obuka za poljoprivredne proizvođače širom Crne Gore, u cilju edukacije i podizanja svijesti o važnosti unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka koje proizvode na svojim gazdinstvima, radionica će u četvrtak, 11. oktobra, biti održana u Ulcinju.

08.10.2018.

Radionicom na Žabljaku počeo novi ciklus obuke farmera na temu unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka

Radionicom na Žabljaku počeo novi ciklus obuke farmera na temu unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovalo je danas na Žabljaku obuku za farmere sa ovog područja, s ciljem edukacije o potrebnim higijenskim kriterijumima i postupcima prilikom muže i čuvanja mlijeka. Ovo je prva u nizu radionica koje će Ministarstvo organizovati za poljoprivredne proizvođače širom Crne Gore, u cilju podizanja svijesti o važnosti unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka koje proizvode na svojim gazdinstvima.

28.02.2018.

Od 1. marta predaju se zahtjevi za premije u stočarskoj proizvodnji za 2018. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2018. godini nastavlja podršku stočarskoj proizvodnji kroz mjere koje se odnose na direktnu podršku po grlu (premije za krave i priplodne junice), održivo korišćenje planinskih pašnjaka (izdig stoke na katune), zatim tov junadi, kao i premije za steone junice u čistoj rasi.

11.07.2017.

Održana TAIEX radionica na temu “Higijenski zahtjevi za tretiranje sirovog mlijeka”

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u saradnji sa TAIEX programom Evropske komisije, organizovalo je radionicu na temu „Higijenski zahtjevi za tretiranje sirovog mlijeka“.

04.05.2017.

Produžen rok za podnošenje zahtjeva za premije u stočarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja produžilo je do 10. maja rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje premija u stočarskoj proizvodnji, zbog većeg broja zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje ovog prava.

25.04.2017.

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede kozari nabavili visokokvalitetne priplodne jarčeve

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede kozari nabavili visokokvalitetne priplodne jarčeve

Poljoprivredni proizvođači iz više crnogorskih opština koji se bave kozarstvom preuzeli su juče visokokvalitetne priplodne jarčeve koje su nabavili uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Raspodjela je obavljena na farmi u Župi, u Nikšiću.

23.04.2017.

Podrška Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kozarima u nabavci visokokvalitetnih priplodnih jarčeva

Prepoznajući značaj kozarstva u Crnoj Gori i pozitivne trendove u ovoj oblasti koji se ogledaju u sve većem interesovanju poljoprivrednih proizvođača da se bave uzgojem koza i proizvodnjom kozijih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja podržalo je kozare u namjeri da poboljšaju rasni sastav svojih grla.

13.04.2017.

Proizvođačima pojašnjene mogućnosti podrške preradi mlijeka na gazdinstvima

Proizvođačima pojašnjene mogućnosti podrške preradi mlijeka na gazdinstvima

Poljoprivrednim proizvođačima koji prerađuju sirovo mlijeko na gazdinstvima pojašnjene su mogućnosti podrške Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja usmjerene na unapređenje prerade mlječnih proizvoda. Radionicu održanu u Tehnopolisu u Nikšiću održali su predstavnici Ministarstva, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Službe za selekciju stoke.

11.04.2017.

Najava: U Tehnopolisu radionica na temu prerade mlijeka na gazdinstvima

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Službom za selekciju stoke organizovaće u srijedu, 12. aprila, prezentaciju na temu potencijala za proizvodnju sira i drugih mliječnih proizvoda, kao i mjera podrške koje mogu da ostvare proizvođači.