Manja slova Veća slova RSS
>

Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2018. godinu

Datum objave: 16.03.2018 15:50 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2018. godinu – Agrobudžet (“Službeni list CG” br, 6/18), program Mjera 2.1.9 – Podrška unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2018. godinu, objavljenom dana 28. februara 2018. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu „DNEVNE NOVINE”, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

 

O B A V J E Š T A V A

 

Poljoprivredne proizvođače i zainteresovanu javnost da se Javni poziv za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2018. godinu, završava na dan 16. marta 2018. godine, zbog utroška sredstva opredijeljenih kroz Agrobudžet za 2018. godinu - Mjera 2.1.9 – Podrška unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka.

 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, podnijeti nakon 16. marta 2018. godine, neće biti podržani.