Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za odabir odgajivača pčelinjih matica 2018. godinu

Javni poziv za odabir odgajivača pčelinjih matica 2018. godinu
Datum objave: 03.03.2018 11:56 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija, nastavlja sa podsticajima u sektoru pčelarstva. U skladu sa agrobudžetskom linijom za 2018. godinu - Program unapređivanja pčelarstva, danas je objavljen Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za odabir odgajivača pčelinjih matica 2018. godinu.

Kroz javni poziv registrovani pčelari koji posjeduju minimum 80 pčelinjih društava i adekvatnu opremu za proizvodnju pčelinjih matica imaju mogućnost da se prijave i učestvuju u odgajivanju pčelinjih matica. Na ovaj način Ministarstvo pomaže pčelarima da po povoljnoj cijeni dodju do kvalitetnih selekcionianih matica. Stoga je u cilju podrške što većem broju pčelara povećan ukupan iznos raspoložive podrške na 35.000 eura koja se odnosi na 8.750 odgojenih matica. Podrška Ministarstva, po ovom Javnom pozivu je 4.00 (četiri) € po odgojenoj, sparenoj, isporučenoj i preuzetoj pčelinjoj matici.

Odgajivači matica, koji ispunjavaju uslove poziva, počinju sa odgajivanjem matica nakon što potpišu ugovor sa Ministarstvom i Savezom. U ugovoru se obavezuju da će vrijeme odgojiti dogovoreni broj pčelinjih matica. Odgajivači matica su dužni da predhodno, prije potpisivanja ugovora dostave plan dinamike isporuke i broj pčelinjih matica, uvjerenje o zdravstvenom stanju pčelinjih društava, 

U Javnom pozivu, osim uslova i kriterijuma učešće u odgajivanju matica definisan je i način prijavljivanja. Sve informacije, kao i obrazac zahtjeva za dodjelu podrške po ovom pozivu može se preuzeti sa web stranice Ministarstva, kao i direktno u službenim prostorijama Ministarstva i Saveza pčelarskih organizacija, kao i kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva. 

Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa potrebnom dokumentacijom poslati isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, zahtjev po Javnom pozivu za odabir odgajivača pčelinjih matica 2018. godinu; Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica. 

Trajanje Javnog poziva je od 03.03.2018. godine do 28.03. 2018. godine.

Sve informacije u vezi sa pozivom mogu se dobiti direktno u Ministarstvu poljoprivrede na telefon 020-482/292, Savezu pčelarskih organizacija Crne Gore na telefon 069-941/505 ili u kancelarijama Službe za selekciju stoke na telefon 020-265/337.