Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

План јавних расправа

Датум објаве: 02.04.2019 08:55 | Аутор: МПРР

Испис Штампај страницу


План јавних расправа Министарства пољопривреде и руралног развоја за 2019. годину


РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

КВАРТАЛ

1.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама

Овим законом извршиће се измјене и допуне важећег закона у циљу стварања услова за имплементацију новог концепта газдовања шумама, дефинисати будућа организација шумарског сектора, финансирање и начин обављања послова од јавног интереса у шумарству

ИИ квартал

2.

План за одрживу и оптималну експлоатацију рјечног наноса (шљунка и пијеска) из корита ријеке Лим и Грнчар

Сходно члану 7 Закона о концесијама, основу за давање концесија чини годишњи план који доноси Влада, односно општине по појединим областима, након јавне расправе. Планом се утврђују подручја - локалитети, односно области у којима ће се давати концесије, предмети концесија, рокови за објављивање јавних огласа за давање концесија.

ИИ квартал

3.

Концесиони акт за кавезни узгој калифорнијске пастрмке у мјесту Сињац, општина Плужине

Акт се доноси у складу са чланом 18 тачка 3 Закона о концесијама

ИИ квартал

4.

Програм реорганизације концесионог коришћења шума

Програмом реорганизације ће се дефинисати мјере и активности за даљи развој новог концепта газдовања шумама, предложити неопходне законодавне и организационе промјене, урадити процјена фискалног утицаја за одабрани модел газдовања шумама и приказати ефекти мјера на одрживост газдовања шумама и дрвну индустрију. Програм ће садржати пројекцију буџетских прихода и расхода од газдовања шумама.

ИИИ квартал

5.

Национална стратегија за контролу популације паса у Црној Гори

Стратегија за контролу популације паса у Црној Гори је документ који треба да пружи стратегијске смјернице за рјешавање проблема контроле популације паса у складу са међународним стандардима. Израда овог документа је планирана уз експертску подршку кроз ИПА 2014 пројекат за јачање ветеринарског сектора. У претходном периоду предузете су мјере како би се обезбједило успостављање евиденција одговорних власника паса, што подразумјева успостављање јединствене електоронске евиденције паса и њихових власника, чиповање паса и друге мјере. Следећи корак треба бити стратегијски приступ контроли популације паса луталица, јер овај проблем постаје све уочљивији у већини општина у Црној Гори.

ИИИ/ИВ квартал

6.

Закон о измјенама и допунама закона о заштити добробити животиња

На бази иницијатива од стране НВО сектора за измјенама Закона о заштити добробити животиња које се односе на поједине чланове закона, донијета је одлука да се уради детаљна ревизија закона, односно измјене и допуне истог у складу са свим уоченим проблемима у примјени.

ИИИ/ИВ квартал

7.

Концесиони акт  за коришћење воде за технолошке потребе "Рудника угља" АД Пљевља, за систем одпрашивања са ријеке Ћехотине у складу са пројектом измјештања ДТО система

Акт се доноси у складу са чланом 18 тачка 3 Закона о концесијама 

ИИИ квартал

8.

Предлог закона о морском рибарству и марикултури

Овим законом ће се извршити даље усаглашавање политике рибарства Црне Горе са принципима Заједничке рибарске политике ЕУ (ЗРП) и отклањање проблема препознатих у пракси. Овим законом ће се створити правна основа за пуну имплементацију појединих дјелова Заједничке рибарске политике, а који се углавном односе на одрживо управљање ресурсима мора, флоту, прикупљање података и питања везана за инспекцију и контролу риболовних активности.

ИВ квартал