Manja slova Veća slova RSS
>

Plan javnih rasprava

Datum objave: 02.04.2019 08:55 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Plan javnih rasprava Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2019. godinu


REDNI BROJ

NAZIV JAVNE RASPRAVE

KVARTAL

1.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Ovim zakonom izvršiće se izmjene i dopune važećeg zakona u cilju stvaranja uslova za implementaciju novog koncepta gazdovanja šumama, definisati buduća organizacija šumarskog sektora, finansiranje i način obavljanja poslova od javnog interesa u šumarstvu

II kvartal

2.

Plan za održivu i optimalnu eksploataciju rječnog nanosa (šljunka i pijeska) iz korita rijeke Lim i Grnčar

Shodno članu 7 Zakona o koncesijama, osnovu za davanje koncesija čini godišnji plan koji donosi Vlada, odnosno opštine po pojedinim oblastima, nakon javne rasprave. Planom se utvrđuju područja - lokaliteti, odnosno oblasti u kojima će se davati koncesije, predmeti koncesija, rokovi za objavljivanje javnih oglasa za davanje koncesija.

II kvartal

3.

Koncesioni akt za kavezni uzgoj kalifornijske pastrmke u mjestu Sinjac, opština Plužine

Akt se donosi u skladu sa članom 18 tačka 3 Zakona o koncesijama

II kvartal

4.

Program reorganizacije koncesionog korišćenja šuma

Programom reorganizacije će se definisati mjere i aktivnosti za dalji razvoj novog koncepta gazdovanja šumama, predložiti neophodne zakonodavne i organizacione promjene, uraditi procjena fiskalnog uticaja za odabrani model gazdovanja šumama i prikazati efekti mjera na održivost gazdovanja šumama i drvnu industriju. Program će sadržati projekciju budžetskih prihoda i rashoda od gazdovanja šumama.

III kvartal

5.

Nacionalna strategija za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori

Strategija za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori je dokument koji treba da pruži strategijske smjernice za rješavanje problema kontrole populacije pasa u skladu sa međunarodnim standardima. Izrada ovog dokumenta je planirana uz ekspertsku podršku kroz IPA 2014 projekat za jačanje veterinarskog sektora. U prethodnom periodu preduzete su mjere kako bi se obezbjedilo uspostavljanje evidencija odgovornih vlasnika pasa, što podrazumjeva uspostavljanje jedinstvene elektoronske evidencije pasa i njihovih vlasnika, čipovanje pasa i druge mjere. Sledeći korak treba biti strategijski pristup kontroli populacije pasa lutalica, jer ovaj problem postaje sve uočljiviji u većini opština u Crnoj Gori.

III/IV kvartal

6.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti dobrobiti životinja

Na bazi inicijativa od strane NVO sektora za izmjenama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja koje se odnose na pojedine članove zakona, donijeta je odluka da se uradi detaljna revizija zakona, odnosno izmjene i dopune istog u skladu sa svim uočenim problemima u primjeni.

III/IV kvartal

7.

Koncesioni akt  za korišćenje vode za tehnološke potrebe "Rudnika uglja" AD Pljevlja, za sistem odprašivanja sa rijeke Ćehotine u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema

Akt se donosi u skladu sa članom 18 tačka 3 Zakona o koncesijama 

III kvartal

8.

Predlog zakona o morskom ribarstvu i marikulturi

Ovim zakonom će se izvršiti dalje usaglašavanje politike ribarstva Crne Gore sa principima Zajedničke ribarske politike EU (ZRP) i otklanjanje problema prepoznatih u praksi. Ovim zakonom će se stvoriti pravna osnova za punu implementaciju pojedinih djelova Zajedničke ribarske politike, a koji se uglavnom odnose na održivo upravljanje resursima mora, flotu, prikupljanje podataka i pitanja vezana za inspekciju i kontrolu ribolovnih aktivnosti.

IV kvartal