Manja slova Veća slova RSS
>

Kroz projekat IPARD like 1.2 na raspolaganju 1,5 miliona eura

Objavljen novi javni poziv za dodjelu podrške poljoprivrednim proizvođačima

Datum objave: 18.11.2016 09:08 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016.godinu, objavilo je novi javni poziv za dodjelu sredstava bespovratne podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva kroz IPARD-like projekat. Kroz javni poziv IPARD like 1.2 poljoprivrednim proizvođačima biće na raspolaganju 1,5 milion eura.

Nakon uspješne implementacije pet javnih poziva kroz projekat MIDAS i dva javna poziva kroz IPARD like projekat, Ministarstvo poljoprivrede ruralnog razvoja sa IPARD like 1.2 pozivom nastavlja sa podrškom poljoprivrednim proizvođačima.

IPARD like projekat finansira Evropska unija, a realizuje ga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direktorat za plaćanja u saradnji sa Svjetskom bankom.

Cilj IPARD like projekta je jačanje crnogorske poljoprivrede i dostizanje potrebnih standarda, posebno u dijelu pripreme Crne Gore za korišćenje IPARD sredstava, planiranih za 2017. godinu.

Podrška ovog tipa ima za cilj da pripremi crnogorski sektor poljoprivrede kao i institucije za buduće članstvo u EU kroz modernizaciju proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti, kao i dostizanje standarda zajednice (EU) na polju: povećanja kvaliteta proizvoda; higijene i bezbjednosti hrane; poboljšanja konkurentnosti porodičnih gazdinstava; uvođenja novih tehnologija i inovacija i otvaranja novih tržišnih mogućnosti; poboljšanja kvaliteta proizvoda uz ispunjavanje EU standarda u oblasti bezbjednosti hrane i zaštite životne sredine; očuvanja proizvodnje tradicionalnih proizvoda; povezivanja sektora poljoprivrede i sektora turizma; obogaćivanja turističke ponude specifičnim i rijetkim proizvodima visokog kvaliteta.

Pravo da apliciraju na ovaj javni poziv imaju poljoprivredna gazdinstava koja su registrovana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji vodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Sve detaljne informacije o procedurama nabavki, kriterijumima prihvatljivosti, potrebnoj dokumentaciji usaglašene su sa Evropskom unijom i Svjetskom bankom, i nalaze se u Operativnom priručniku za IPARD like 1.2 Javni poziv koji će poljoprivrednicima takođe biti dostupan na sajtu Ministarstva.

Projekcija je da će 10% od ukupnog budžeta za ovaj javni poziv biti raspoređeno na sektor akvakulture, a ostatak sredstava biće raspoređen na sektor stočarstva – 60% i sektor biljne proizvodnje 40%. Minimalan iznos investicije je 10.000 eura, a maksimalan 70.000 eura.

Prijem zahtjeva za odobravanje projekata vršiće se od 1. decembra 2016. godine do 31. januara 2017. godine, a sa info kampanjom upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa uslovima i kriterijumima za apliciranje predstavnici Direktorata za plaćanja počeće već naredne sedmice.

Prema planu predstavnici Direktorata za plaćanja naredne sedmice organizovaće radionice na kojima će biti predstavljen javni poziv i pojašnjena procedura podnošenja zahtjeva za dodjelu podrške, kao i uslovi i kriterijumi poziva koje je neophodno ispuniti da bi se ostvarilo pravo na podršku.

Poljoprivredni proizvođaći biće redovno obavještavani o radionicama koje se planiraju u svim opštinama

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve poljoprivredne proizvođače da prisustvuju info-radionicama.