Manja slova Veća slova RSSDjelokrug rada Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Organizacione jedinice Ministarstva   

 

1. DIREKTORAT ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO

1.1.  Direkcija za biljnu proizvodnju

1.2.  Direkcija za stočarstvo

1.3.  Direkcija za šeme kvaliteta i zemljišnu politiku

1.4.  Direkcija za ribarstvo

1.4.1.    Odsijek za upravljanje resursima i planiranje u ribarstvu

1.4.2.    Odsijek za informacione sisteme u ribarstu

2. DIREKTORAT ZA VODOPRIVREDU

2.1.  Direkcija za programiranje i razvoj

2.2.  Direkcija za monitoring u vodoprivredi

3. DIREKTORAT ZA SUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU

3.1.  Direkcija za šumarstvo

3.2.  Direkcija za lovstvo

3.3.  Direkcija za monitoring u šumarstvu

4. DIREKTORAT ZA IPARD PLACANJA

4.1.  Direkcija za oglašavanje i autorizaciju projekata

4.2.  Direkcija za autorizaciju plaćanja

4.3.  Direkcija za izvršavanje plaćanja

4.4.  Direkcija za računovodstvo i budžet

4.5.  Direkcija za kontrolu na terenu

4.6.  Direkcija za baze podataka

5. DIREKTORAT ZA RURALNI RAZVOJ

5.1.  Direkcija za programiranje

5.2.  Direkcija za monitoring i evaluaciju ruralnog razvoja

5.3.  Direkcija za koordinaciju i odnose sa javnošću (PR) ruralnog razvoja

6. Odjeljenje za reviziju

7. Odjeljenje za ekonomske analize

8. Odjeljenje za normativno pravne poslove

9. Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU fondove

10.  Kabinet

11.  Služba za opšte poslove

12.  Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke

 

Organi u sastavu Ministarstva:

VETERINARSKA UPRAVA

FITOSANITARNA UPRAVA

UPRAVA ZA VODE

UPRAVA ZA ŠUME

AGENCIJA ZA DUVAN