Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
МПРР

А. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Организационе јединице Министарства су:

1. ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
     1.1. Дирекција за биљну производњу и инспекцијски надзор
          1.1.1. Одсјек за биљну производњу
          1.1.2. Одсјек за инспекцијски надзор
     1.2. Дирекција за сточарство
     1.3. Дирекција за шеме квалитета и земљишну политику
2. ДИРЕКТОРАТ ЗА РИБАРСТВО
     2.1. Дирекција за управљање ресурсима и риболовном флотом
     2.2. Дирекција за мониторинг и инспекцијски надзор
          2.2.1. Одсјек за мониторинг
          2.2.2. Одсјек за инспекцијски надзор
3. ДИРЕКТОРАТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ
     3.1. Дирекција за водопривреду
          3.1.1. Одсјек за програмирање и развој
          3.1.2. Одсјек за мониторинг у водопривреди
4. ДИРЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО, ЛОВСТВО И ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ
     4.1. Дирекција за шумарство
     4.2. Дирекција за ловство
     4.3. Дирекција за мониторинг у шумарству и ловству
     4.4. Дирекција за дрвну индустрију
5. ДИРЕКТОРАТ ЗА ПЛАЋАЊА
     5.1. Дирекција за административне послове
     5.2. Дирекција за директну и тржишну подршку
     5.3. Дирекција за структурну подршку
          5.3.1.Одсјек за оглашавање и ауторизацију пројеката
          5.3.2 Одсјек за ауторизацију плаћања
          5.3.3 Одсјек за контролу на терену
     5.4. Дирекција за рачуноводство, буџет и извршавање плаћања
          5.4.1 Одсјек за извршавање плаћања
          5.4.2 Одсјек за рачуноводство и буџет
     5.5. Дирекција за пољопривредне регистре
     5.6. Дирекција за ИТ
6. ДИРЕКТОРАТ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
     6.1. Дирекција за програмирање
     6.2. Дирекција за мониторинг и евалуацију ИПАРД-а
     6.3. Дирекција за координацију и односе са јавношћу (ПР) руралног развоја
7. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САВЈЕТОДАВНЕ ПОСЛОВЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
8. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САВЈЕТОДАВНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА
9. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ
10. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ
11. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МИНИСТАРСТВА
12. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПЛАНИРАЊЕ,
ПРОГРАМИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ МЕЂУНАРОДНИХ
И ИПА ФОНДОВА
13. КАБИНЕТ МИНИСТРА
14. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
15. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Изван организационих јединица Министарства систематизују се радна мјеста, секретар министарства и
самосталног савјетника И у Управи за шуме.

Б. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ УПРАВЕ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ, ВЕТЕРИНУ И
ФИТОСАНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ

Организационе јединице Управе су
1. СЕКТОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ
     1.1 Одсјек за безбједност хране
     1.2 Одсјек за безбједност хране за животиње
     1.3 Одсјек за инспекцију хране и хране за животиње
          1.3.1 Група послова за централно подручје
          1.3.2 Група послова за сјеверно подручје
          1.3.3 Група послова за јужно подручје
2. СЕКТОР ЗА ВЕТЕРИНУ
     2.1 Одсјек за здравље и добробит животиња
     2.2 Одсјек за међународни промет и нус производе животињског поријекла
     2.3 Одсјек за ветеринарску инспекцију
          2.3.1 Група послова за централно подручје
          2.3.2 Група послова за сјеверно подручје
          3.3.3 Група послова за јужно подручје
3. СЕКТОР ЗА ФИТОСАНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ
     3.1 Одсјек за здравствену заштиту биља
     3.2 Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у
пољопривреди
     3.3 Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља и фитосанитарни информациони систем
     3.4 Одсјек за фитосанитарну инспекцију
          3.4.1 Група послова за централно подручје
          3.4.2 Група послова за сјеверно подручје
          3.4.3 Група послова за јужно подручје
4. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РЕВИЗИЈУ СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА

Ц. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ УПРАВЕ ЗА ВОДЕ

Организационе јединице Управе су
1. СЕКТОР ЗА КОРИШЋЕЊЕ, ЗАШТИТУ ВОДА И ЗАШТИТУ ОД ВОДА
2. Одјељење за управне послове из области управљања водама
Д. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДНИЦЕ УПРАВЕ ЗА ШУМЕ
Члан 5
Организационе јединице Управе су
1. СЕКТОР ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
     1.1. Одсјек за уређивање шума
     1.2. Одсјек за узгој и заштиту шума
     1.3. Одсјек за коришћење шума и недрвне шумске производе
     1.4. Одсјек за заштиту природе и газдовање ловиштима са посебном намјеном
     1.5. Одсјек за шумарски информациони систем
     1.6. Подручне јединице
          1.6.1. Подручна јединица Пљевља
          1.6.2. Подручна јединица Рожаје
          1.6.3. Подручна јединица Беране
          1.6.4. Подручна јединица Андријевица
          1.6.5. Подручна јединица Петњица
          1.6.6. Подручна јединица Плав
          1.6.7. Подручна јединица Плужине
          1.6.8. Подручна јединица Жабљак
          1.6.9. Подручна јединица Шавник
          1.6.10. Подручна јединица Колашин
          1.6.11. Подручна јединица Бијело Поље
          1.6.12. Подручна јединица Мојковац
          1.6.13. Подручна јединица Никшић
          1.6.14. Подручна јединица Даниловград
          1.6.15. Подручна јединица Подгорица
          1.6.16. Подручна јединица Гусиње
          1.6.17. Подручна јединица Котор
               1.6.17.1. Испостава Бар
               1.6.17.2. Испостава Будва
               1.6.17.3. Испостава Херцег Нови – Тиват
               1.6.17.4. Испостава Цетиње

Е. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДУВАН

1.1. Одјељење за издавање одобрења за обављање производње, обраде и промета дуванских
производа