Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
А. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Организационе јединице Министарства су:

1. ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РИБАРСТВО
      1.1. Дирекција за биљну производњу
      1.2. Дирекција за сточарство
      1.3. Дирекција за шеме квалитета и земљишну политику
      1.4. Дирекција за рибарство
           1.4.1. Одсијек за управљање ресурсима и планирање у рибарсту
           1.4.2. Одсијек за информационе системе у рибарсту

2. ДИРЕКТОРАТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ    КОНТАКТ

      2.1. Дирекција за водопривреду
           2.1.1. Одсјек за програмирање и развој
           2.1.2. Одсјек за мониторинг у водопривреди

3. ДИРЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО, ЛОВСТВО И ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ      КОНТАКТ
     3.1. Дирекција за шумарство
     3.2. Дирекција за ловство
     3.3. Дирекција за мониторинг у шумарству и ловству
     3.4. Дирекција за дрвну индустрију

4. ДИРЕКТОРАТ ЗА ПЛАЋАЊА
      4.1. Дирекција за административне послове
      4.2. Дирекција за директну и тржишну подршку
      4.3. Дирекција за структурну подршку
           4.3.1 Одсјек за оглашавање и ауторизацију пројеката
           4.3.2 Одсјек за ауторизацију плаћања
           4.3.3 Одсјек за контролу на терену
      4.4. Дирекција за рачуноводство, буџет и извршавање плаћања
           4.4.1 Одсјек за извршавање плаћања
           4.4.2 Одсјек за рачуноводство и буџет
      4.5. Дирекција за пољопривредне регистре
      4.6. Дирекција за ИТ

5. ДИРЕКТОРАТ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ    КОНТАКТ

      5.1. Дирекција за програмирање
      5.2. Дирекција за мониторинг и евалуацију ИПАРД-а
      5.3. Дирекција за координацију и односе са јавношћу (ПР) руралног развоја

6.Одјељење за унутрашњу ревизију    КОНТАКТ
7. Одјељење за економске анализе
8. Одјељење за нормативно правне послове Министарства
9. Одјељење за међународну сарадњу и ЕУ фондове
10. Кабинет министра
11. Служба за опште послове
12. Служба за финансије, рачуноводство и јавне набавкеБ. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ УПРАВЕ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ, ВЕТЕРИНУ И ФИТОСАНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ

Организационе јединице Управе су:

1. СЕКТОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ
      1.1 Одсјек за безбједност хране животињског поријекла 
      1.2 Одсјек за безбједност хране за животиње и нус производе животињског поријекла
      1.3 Одсјек за безбједност хране неживотињског поријекла
      1.4 Одсјек за опште захтјеве за безбједност хране
2. СЕКТОР ЗА ВЕТЕРИНУ
      2.1 Одсјек за здравље животиња, ветеринарску епизоотиологију и ветеринарску дјелатност
      2.2 Одсјек за добробит животиња и некомерцијално кретање кућних љубимаца
      2.3 Одсјек за идентификацију и регистрацију животиња и ветеринарски информациони систем
      2.4 Одсјек за ветеринарске љекове, забрањене супстанце, резидуе и мониторинг
      2.5 Одсјек за међународни промет
3. СЕКТОР ЗА ФИТОСАНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ
      3.1 Одсјек за здравствену заштиту биља
      3.2 Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у пољопривреди
      3.3 Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља и фитосанитарни информациони систем1. СЕКТОР ЗА КОРИШЋЕЊЕ, ЗАШТИТУ ВОДА И ЗАШТИТУ ОД ВОДА     КОНТАКТ
2. Одјељење за управне послове из области управљања водама


Д. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДНИЦЕ УПРАВЕ ЗА ШУМЕ
  1. СЕКТОР ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА      КОНТАКТ
      1.1. Одсјек за уређивање шума
      1.2. Одсјек за узгој и заштиту шума
      1.3. Одсјек за коришћење шума и недрвне шумске производе
      1.4. Одсјек за заштиту природе и газдовање ловиштима са посебном намјеном
      1.5. Одсјек за шумарски информациони систем
      1.6. Подручне јединице


Е. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДУВАН

1.1. Одјељење за издавање одобрења за обављање производње, обраде и промета дуванских производа