Manja slova Veća slova RSS


MPRR


 

 

 

 


Vodoprivreda

19.03.2008.

Uredba o načinu kategorizacije i kategorijama vodnih objekata i njihovom davanju na upravljanje i održavanje

Na osnovu člana 35 stav 11 Zakona o vodama (Službeni list RCG, broj 27/07), Vlada Crne Gore, na sjednici od 7. februara 2008. godine, donijela je Uredbu o načinu kategorizacije i kategorijama vodnih objekata i njihovom davanju na upravljanje i održavanje.

Ovom uredbom utvrđuje se način kategorizacije vodnih objekata, razvrstavanje vodnih objekata u kategorije i njihovo davanje na upravljanje i održavanje. Download

20.02.2008.

Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda

Na osnovu čl. 75 stav 6 i 76 stav 2 Zakona o vodama (Službeni list RCG, broj 27/07), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici od 11. okobra 2007. godine, donijela je Uredbu o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda

Tekst Uredbe mozete preuzeti ovdjeDownload

20.02.2008.

Odluka o određivanju voda od značaja za Crnu Goru

Na osnovu člana 8 stav 2 Zakona o vodama (Službeni list RCG, broj 27/07), Vlada Crne Gore, na sjednici od 17. januara 2008. godine, donijela je Odluku o određivanju voda od značaja za Crnu Goru.

Tekst Odluke mozete preuzeti ovdjeDownload

20.02.2008.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata

Na osnovu čl. 112 stav 6 i 113 stav 2 Zakona o vodama (Službeni list RCG, broj 27/07), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijelo je Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata.

Tekst Pravilnika mozete preuzeti ovdjeDownload

06.06.2007.

ZAKON O VODAMA

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", broj 27/07 od 17. maja 2007. godineDownload

21.02.2007.

PROGRAM UPOTREBE SREDSTAVA U VODOPRIVREDI ZA 2007. GODINU

Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br.16/95) i člana 24. Zakona o Budžetu Republike Crne Gore za 2007. godinu ("Sl. list RCG", br. 81/06), Vlada Republike Crne Gore na sjednici od 08. februar 2007. godine, donijela je

P R O G R A M
UPOTREBE SREDSTAVA U VODOPRIVREDI ZA
2007. GODINU

Programom upotrebe sredstava u vodoprivredi za 2007.godinu, utvrdjuje se obim sredstava za finansiranje vodoprivrednih aktivnosti u 2007.godini, vrši njihov raspored i visina sredstava po namjenama, objektima i opštinama.
Download

29.12.2006.

JAVNI POZIV za medjunarodnu pretkvalifikaciju investitora zainteresovanih za dodjelu koncesija po BOT aranžmanu za korišćenje vode za flaširanje u komercijalne svrhe

Na osnovu člana 6. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima za dodjelu koncesija za korišćenje vode za piće, poljoprivredu, industriju, komunalne potrebe i slične namjene ("Sl.list RCG",br. 32/03), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Crne Gore, objavljuje

JAVNI POZIV

za medjunarodnu pretkvalifikaciju investitora zainteresovanih za dodjelu koncesija po BOT aranžmanu za korišćenje vode za flaširanje u komercijalne svrhe...

29.06.2006.

Saopštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Crne Gore je usvojila Nacrt zakona o vodama. Riječ je o jednom od ključnih sistemskih zakona, koji zbog prirode odnosa koje uređuje, zadire u sve pore života i privrednih aktivnosti. Zakonom se uređuju tri osnovne grupe pitanja koja se odnose na: uređenje i korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda...Download

11.01.2006.

Javni poziv za medjunarodnu pretkvalifikaciju investitora zainteresovanih za dodjelu koncesija po BOT aranžmanu za korišćenje vode za flaširanje u komercijalne svrhe

Na osnovu člana 6. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima za dodjelu koncesija za korišćenje vode za piće, poljoprivredu, industriju, komunalne potrebe i slične namjene ("Sl.list RCG",br. 32/03), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Crne Gore, objavljuje JAVNI POZIV za medjunarodnu pretkvalifikaciju investitora zainteresovanih za dodjelu koncesija po BOT aranžmanu za korišćenje vode za flaširanje u komercijalne svrhe...

12.11.2004.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade RCG objavljuje javni poziv za međunarodnu pretkvalifikaciju investitora

Na osnovu člana 6. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima za dodjelu koncesija za korišćenje vode za piće, poljoprivredu, industriju, komunalne potrebe i slične namjene ("Sl.list RCG",br. 32/03), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Crne Gore, objavljuje

JAVNI POZIV

za međunarodnu pretkvalifikaciju investitora zainteresovanih za dodjelu koncesija po BOT aranžmanu za korišćenje vode za flaširanje u komercijalne svrhe...Download