Manja slova Veća slova RSS


MPRR


 

 

 

 


Vodoprivreda

10.06.2009.

PRAVILNIK o sadrzaju i nacinu vodjenja vodnih katastar

PRAVILNIK o sadrzaju i nacinu vodjenja vodnih katastarDownload

10.06.2009.

PRAVILNIK o obrascu, sadrzaju i nacinu vodjenja vodne knjige

PRAVILNIK o obrascu, sadrzaju i nacinu vodjenja vodne knjigeDownload

10.06.2009.

Odluka o izmjenamaOdluke o određivanju voda od značaja za Crnu Goru

Odluka o izmjenama Odluke o određivanju voda od značaja za Crnu Goru Download

10.06.2009.

ZAKON O FINANSIRANJU UPRAVLJANJA VODAMA

ZAKON O FINANSIRANJU UPRAVLJANJA VODAMADownload

10.06.2009.

PROGRAM SISTEMATSKOG ISPITIVANJA KVANTITETA I KVALITETA

PROGRAM SISTEMATSKOG ISPITIVANJA KVANTITETA I KVALITETA
POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA ZA 2009.godinu
Download

10.06.2009.

Odluka o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda

Odluka o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti vodaDownload

23.09.2008.

ODLUKA O O ODREĐIVANJU IZVORIŠTA NAMIJENJENIH ZA REGIONALNO I JAVNO VODOSNABDIJEVANJE (JAVNIM VODOVODOM) I UTVRĐIVANJE NJIHOVIH GRANICA

Na osnovu člana 53 stav 2 Zakona o vodama (Službeni list RCG, broj 27/07), Vlada Crne Gore, na sjednici od 15.maja 2008. godine, donijela je

O D L U K U

O ODREĐIVANJU IZVORIŠTA NAMIJENJENIH ZA REGIONALNO I JAVNO VODOSNABDIJEVANJE (JAVNIM VODOVODOM) I UTVRĐIVANJE NJIHOVIH GRANICA...Download

23.09.2008.

Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom

Na osnovu člana 79 stav 2 i člana 84 stav 3 Zakona o vodama (Službeni list RCG, broj 27/07), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, uz prethodno mišljenje Ministarstva turizma i zaštite životne sredine i Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, donijelo je

PRAVILNIK

o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu
kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda...Download

23.09.2008.

UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA VODNOG INFORMACIONOG SISTEMA

Na osnovu člana 159 stav 4 Zakona o vodama (Službeni list RCG, broj 27/07), Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. aprila 2008. godine, donijela je

UREDBU

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA VODNOG INFORMACIONOG SISTEMA...Download

14.05.2008.

Pravilnik o načinun određivanja garantovanog minimuma proticaja nizvodno od vodozahvata

Pravilnik o načinun određivanja garantovanog minimuma proticaja nizvodno od vodozahvataDownload