Мања слова Већа слова РСС


МПРР


 

 

 

 


Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Водопривреда

26.10.2009.

Правилник о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите изворишта и ограничењима у тим зонама

Правилник о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите изворишта и ограничењима у тим зонама Доwнлоад

21.09.2009.

Уредба о садржају и начину припреме плана управљања водама на водном подручју рјечног слива или на његовом дијелу

Уредба о садржају и начину припреме плана управљања водама на водном подручју рјечног слива или на његовом дијелуДоwнлоад

10.06.2009.

ПРАВИЛНИК о садрзају и нацину водјења водних катастар

ПРАВИЛНИК о садрзају и нацину водјења водних катастарДоwнлоад

10.06.2009.

ПРАВИЛНИК о обрасцу, садрзају и нацину водјења водне књиге

ПРАВИЛНИК о обрасцу, садрзају и нацину водјења водне књигеДоwнлоад

10.06.2009.

Одлука о измјенамаОдлуке о одређивању вода од значаја за Црну Гору

Одлука о измјенама Одлуке о одређивању вода од значаја за Црну Гору Доwнлоад

10.06.2009.

ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ УПРАВЉАЊА ВОДАМА

ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ УПРАВЉАЊА ВОДАМАДоwнлоад

10.06.2009.

ПРОГРАМ СИСТЕМАТСКОГ ИСПИТИВАЊА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА

ПРОГРАМ СИСТЕМАТСКОГ ИСПИТИВАЊА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА
ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА 2009.годину
Доwнлоад

10.06.2009.

Одлука о висини и начину обрачунавања водних накнада и критеријумима и начину утврђивања степена загађености вода

Одлука о висини и начину обрачунавања водних накнада и критеријумима и начину утврђивања степена загађености водаДоwнлоад

23.09.2008.

ОДЛУКА О О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗВОРИШТА НАМИЈЕЊЕНИХ ЗА РЕГИОНАЛНО И ЈАВНО ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ (ЈАВНИМ ВОДОВОДОМ) И УТВРЂИВАЊЕ ЊИХОВИХ ГРАНИЦА

На основу члана 53 став 2 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Влада Црне Горе, на сједници од 15.маја 2008. године, донијела је
О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗВОРИШТА НАМИЈЕЊЕНИХ ЗА РЕГИОНАЛНО И ЈАВНО ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ (ЈАВНИМ ВОДОВОДОМ) И УТВРЂИВАЊЕ ЊИХОВИХ ГРАНИЦА...Доwнлоад

23.09.2008.

Правилник о квалитету и санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у реципијент и јавну канализацију, начину и поступку испитивања квалитета отпадних вода, минималном броју испитивања и садржају извјештаја о утврђеном

На основу члана 79 став 2 и члана 84 став 3 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Министарство пољопривреде, шумарства и водоприведе, уз претходно мишљење Министарства туризма и заштите животне средине и Министарства здравља, рада и социјалног старања, донијело је
ПРАВИЛНИК

о квалитету и санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у реципијент и јавну
канализацију, начину и поступку испитивања квалитета отпадних вода, минималном броју испитивања и садржају извјештаја о утврђеном квалитету отпадних вода...Доwнлоад