Мања слова Већа слова РСС


МПРР


 

 

 

 


Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Водопривреда

14.05.2008.

Правилник о начинун одређивања гарантованог минимума протицаја низводно од водозахвата

Правилник о начинун одређивања гарантованог минимума протицаја низводно од водозахватаДоwнлоад

19.03.2008.

Уредба о начину категоризације и категоријама водних објеката и њиховом давању на управљање и одржавање

На основу члана 35 став 11 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Влада Црне Горе, на сједници од 7. фебруара 2008. године, донијела је Уредбу о начину категоризације и категоријама водних објеката и њиховом давању на управљање и одржавање.
Овом уредбом утврђује се начин категоризације водних објеката, разврставање водних објеката у категорије и њихово давање на управљање и одржавање. Доwнлоад

20.02.2008.

Уредба о класификацији и категоризацији површинских и подземних вода

На основу чл. 75 став 6 и 76 став 2 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Влада Републике Црне Горе, на сједници од 11. окобра 2007. године, донијела је Уредбу о класификацији и категоризацији површинских и подземних вода
Текст Уредбе мозете преузети овдјеДоwнлоад

20.02.2008.

Одлука о одређивању вода од значаја за Црну Гору

На основу члана 8 став 2 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Влада Црне Горе, на сједници од 17. јануара 2008. године, донијела је Одлуку о одређивању вода од значаја за Црну Гору.
Текст Одлуке мозете преузети овдјеДоwнлоад

20.02.2008.

Правилник о садржају захтјева и документацији за издавање водних аката, начину и условима за обавезно оглашавање у поступку утврђивања водних услова и садржају водних аката

На основу чл. 112 став 6 и 113 став 2 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, донијело је Правилник о садржају захтјева и документацији за издавање водних аката, начину и условима за обавезно оглашавање у поступку утврђивања водних услова и садржају водних аката.
Текст Правилника мозете преузети овдјеДоwнлоад

06.06.2007.

ЗАКОН О ВОДАМА

Закон је објављен у "Службеном листу РЦГ", број 27/07 од 17. маја 2007. годинеДоwнлоад

21.02.2007.

ПРОГРАМ УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА У ВОДОПРИВРЕДИ ЗА 2007. ГОДИНУ

На основу члана 42. став 4. Закона о водама ("Сл.лист РЦГ", бр.16/95) и члана 24. Закона о Буџету Републике Црне Горе за 2007. годину ("Сл. лист РЦГ", бр. 81/06), Влада Републике Црне Горе на сједници од 08. фебруар 2007. године, донијела је
П Р О Г Р А М
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА У ВОДОПРИВРЕДИ ЗА
2007. ГОДИНУ

Програмом употребе средстава у водопривреди за 2007.годину, утврдјује се обим средстава за финансирање водопривредних активности у 2007.години, врши њихов распоред и висина средстава по намјенама, објектима и општинама.
Доwнлоад

29.12.2006.

ЈАВНИ ПОЗИВ за медјународну претквалификацију инвеститора заинтересованих за додјелу концесија по БОТ аранжману за коришћење воде за флаширање у комерцијалне сврхе

На основу члана 6. став 2. Уредбе о начину и условима за додјелу концесија за коришћење воде за пиће, пољопривреду, индустрију, комуналне потребе и сличне намјене ("Сл.лист РЦГ",бр. 32/03), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Црне Горе, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ

за медјународну претквалификацију инвеститора заинтересованих за додјелу концесија по БОТ аранжману за коришћење воде за флаширање у комерцијалне сврхе...

29.06.2006.

Саопштење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

На данашњој сједници, Влада Републике Црне Горе је усвојила Нацрт закона о водама. Ријеч је о једном од кључних системских закона, који због природе односа које уређује, задире у све поре живота и привредних активности. Законом се уређују три основне групе питања која се односе на: уређење и коришћење вода, заштиту вода и заштиту од штетног дејства вода...Доwнлоад

11.01.2006.

Јавни позив за медјународну претквалификацију инвеститора заинтересованих за додјелу концесија по БОТ аранжману за коришћење воде за флаширање у комерцијалне сврхе

На основу члана 6. став 2. Уредбе о начину и условима за додјелу концесија за коришћење воде за пиће, пољопривреду, индустрију, комуналне потребе и сличне намјене ("Сл.лист РЦГ",бр. 32/03), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Црне Горе, објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за медјународну претквалификацију инвеститора заинтересованих за додјелу концесија по БОТ аранжману за коришћење воде за флаширање у комерцијалне сврхе...