Мања слова Већа слова РСС


МПРР


 

 

 

 


Закон о слободи вјероисповијести

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Водопривреда

10.06.2009.

ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ УПРАВЉАЊА ВОДАМА

ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ УПРАВЉАЊА ВОДАМАДоwнлоад

10.06.2009.

ПРОГРАМ СИСТЕМАТСКОГ ИСПИТИВАЊА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА

ПРОГРАМ СИСТЕМАТСКОГ ИСПИТИВАЊА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА
ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА 2009.годину
Доwнлоад

10.06.2009.

Одлука о висини и начину обрачунавања водних накнада и критеријумима и начину утврђивања степена загађености вода

Одлука о висини и начину обрачунавања водних накнада и критеријумима и начину утврђивања степена загађености водаДоwнлоад

23.09.2008.

ОДЛУКА О О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗВОРИШТА НАМИЈЕЊЕНИХ ЗА РЕГИОНАЛНО И ЈАВНО ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ (ЈАВНИМ ВОДОВОДОМ) И УТВРЂИВАЊЕ ЊИХОВИХ ГРАНИЦА

На основу члана 53 став 2 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Влада Црне Горе, на сједници од 15.маја 2008. године, донијела је
О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗВОРИШТА НАМИЈЕЊЕНИХ ЗА РЕГИОНАЛНО И ЈАВНО ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ (ЈАВНИМ ВОДОВОДОМ) И УТВРЂИВАЊЕ ЊИХОВИХ ГРАНИЦА...Доwнлоад

23.09.2008.

Правилник о квалитету и санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у реципијент и јавну канализацију, начину и поступку испитивања квалитета отпадних вода, минималном броју испитивања и садржају извјештаја о утврђеном

На основу члана 79 став 2 и члана 84 став 3 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Министарство пољопривреде, шумарства и водоприведе, уз претходно мишљење Министарства туризма и заштите животне средине и Министарства здравља, рада и социјалног старања, донијело је
ПРАВИЛНИК

о квалитету и санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у реципијент и јавну
канализацију, начину и поступку испитивања квалитета отпадних вода, минималном броју испитивања и садржају извјештаја о утврђеном квалитету отпадних вода...Доwнлоад

23.09.2008.

УРЕДБА О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

На основу члана 159 став 4 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Влада Црне Горе, на сједници од 24. априла 2008. године, донијела је
УРЕДБУ

О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА...Доwнлоад

14.05.2008.

Правилник о начинун одређивања гарантованог минимума протицаја низводно од водозахвата

Правилник о начинун одређивања гарантованог минимума протицаја низводно од водозахватаДоwнлоад

19.03.2008.

Уредба о начину категоризације и категоријама водних објеката и њиховом давању на управљање и одржавање

На основу члана 35 став 11 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Влада Црне Горе, на сједници од 7. фебруара 2008. године, донијела је Уредбу о начину категоризације и категоријама водних објеката и њиховом давању на управљање и одржавање.
Овом уредбом утврђује се начин категоризације водних објеката, разврставање водних објеката у категорије и њихово давање на управљање и одржавање. Доwнлоад

20.02.2008.

Уредба о класификацији и категоризацији површинских и подземних вода

На основу чл. 75 став 6 и 76 став 2 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Влада Републике Црне Горе, на сједници од 11. окобра 2007. године, донијела је Уредбу о класификацији и категоризацији површинских и подземних вода
Текст Уредбе мозете преузети овдјеДоwнлоад

20.02.2008.

Одлука о одређивању вода од значаја за Црну Гору

На основу члана 8 став 2 Закона о водама (Службени лист РЦГ, број 27/07), Влада Црне Горе, на сједници од 17. јануара 2008. године, донијела је Одлуку о одређивању вода од значаја за Црну Гору.
Текст Одлуке мозете преузети овдјеДоwнлоад