Manja slova Veća slova RSSVeterina

22.03.2011.

Najava: Sastanak Pododbora EU-Crna Gora za oblast Poljoprivrede i ribarstve

Sastanak Pododbora za oblast Poljoprivrede i ribarstva održaće se u Briselu 24. marta 2011. godine. Predstavnici crnogorskih institucija prezentovaće napredak koji je ostvaren u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosanitarne politike i ribarstva od prethodnog sastanka koji je održan u Podogrici u martu 2010. godine. U svim oblastima akcenat će biti na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i institucionalnog okvira sa standardima EU.

13.02.2008.

Operativni program o zdravstvenoj zaštiti životinja u 2008.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Operativni program o zdravstvenoj zaštiti životinja u 2008.godini, koji je objavljen u "Službenom listu Crne Gore" broj 8/08 od 8. februara 2008. godine...

Download

03.09.2007.

SAOPŠTENJE: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI DOBROBITI ŽIVOTINJA

Vlada Republike Crne Gore je na sjednici od 26. jula 2007.godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrdila Nacrt zakona o zaštiti dobrobiti životinja sa Programom javne rasprave.
Javna rasprava traje do 10. septembra 2007. godine.
Javna rasprava se organizuje putem web sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u formi tri okrugla stola koji će se organizovati:
- Podgorica - 06. septembar, Specijalistička veterinarska laboratorija, sa početkom u 11,00 časova;
- Ulcinj 07. septembar, sala Opštine Ulcinj, sa početkom u 11,00 časova;
- Bijelo Polje 10. septembar, sala Opštine Bijelo Polje, sa početkom u 11,00 časova.
Nacrt zakona možete preuzeti sa web sajta Ministarstva www.minpolj.vlada.cg.yuDownload

29.05.2007.

Saopštenje: Vlada Republike Crne Gore utvrdila Predlog zakona o identifikaciji i registraciji životinja

Vlada Republike Crne Gore je na sjednici od 24.05.2007.godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrdila Predlog zakona o identifikaciji i registraciji životinja.
Identifikacija i registracija životinja je jedan od bazičnih segmenata za uspostavljanje visokih standarda u stočarskoj proizvodnji, usvajanje novih standarda u sistemu zaštite zdravlja životinja i izgradnji prepoznatljivog sistema praćenja i kontrole zdravlja životinja i bezbijednosti hrane životinjskog porijekla...Download

05.04.2007.

Saopštenje: Javna rasprava o Nacrtu zakona o identifikaciji i registraciji životinja

Javna rasprava o Nacrtu zakona o identifikaciji i registraciji životinja održaće se u okviru četiri okrugla stola:
- Ulcinj, 12.aprila 2007. godine sa početkom u 10h u velikoj sali Opštine Ulcinj;
- Pljevlja, 16.aprila 2007.godine sa početkom u 12h;
- Bijelo Polje, 17.aprila 2007. godine sa početkom u 10h u sali Opštine Bijelo Polje;
- Podgorica, 23.aprila 2007. godine, sa početkom u 10h u sali hotela "Podgorica"

23.03.2007.

Saopštenje: Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o identifikaciji i registraciji životinja

Vlada Republike Crne Gore je na sjednici od 22.03.2007.godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrdila Nacrt zakona o identifikaciji i registraciji životinja sa Programom javne rasprave.
Shodno Programu javne rasprave, objavljivanjem na web sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (23.03.2007.godine) počela je javna rasprava o ovom dokumentu i trajaće 30 dana...
Download

23.03.2007.

Saopštenje: Nacrt zakon o identifikaciji i registraciji životinja

Vlada Republike Crne Gore je na sjednici od 22.03.2007.godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrdila Nacrt zakona o identifikaciji i registraciji životinja sa Programom javne rasprave...Download

02.02.2007.

Saopštenje: Vlada Republike Crne Gore utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Vlada Republike Crne Gore je, na sjednici održanoj 28.12.2006 godine, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu. Donošenjem ovog zakona uvešće se novi standardi u sistemu zaštite zdravlja životinja i sistemu kontrole bezbijednosti hrane životinjskog porijekla, što je preduslov za adekvatnu zaštitu zdravlja ljudi...Download

05.10.2005.

PREDLOG PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI VETERINARSKE AMBULANTE, VETERINARSKE AMBULANTE ZA KUĆNE LJUBIMCE, VETERINARSKE KLINIKE, SPECIJALISTIČKE VETERINARSKE LABORATORIJE I NACIONALNI VETERINARSKI INSTITUT ZA OBAVLJENJE

Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu uređenja prostora (objekta), tehničkih uslova, higijene, opreme i stručnog kadra koje, za obavljanje veterinarske djelatnosti, moraju ispunjavati veterinarske ambulante, veterinarske ambulante za kućne ljubimce, veterinarske klinike, specijalističke veterinarske laboratorije i Nacionalni veterinarski institut (u daljem tekstu: pravna lica)...

05.10.2005.

PREDLOG PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI STOČARSKO VETERINARSKI CENTRI ZA REPRODUKCIJU I VJEŠTAČKO OSJEMENJAVANJE I CENTRI ZA EMBRIOTRANSFER RADI OBAVLJANJA VETERINARSKE DJELATNOSTI

Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu uređenja objekata, prostorija, tehničkih uslova, higijene, opreme i stručnog kadra koje moraju ispunjavati stočarsko-veterinarski centri za reprodukciju i vještačko osjemenjavanje i centri za embriotransfer radi obavljanja veterinarske djelatnosti (u daljem tekstu: pravna lica)...Download