Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Ојачаном међуресорском сарадњом ефикасније против бесправних активности у шумарству

Ојачаном међуресорском сарадњом ефикасније против бесправних активности у шумарству
Датум објаве: 03.04.2019 14:57 | Аутор: МПРР

Испис Штампај страницу


На сузбијању бесправних активности у шумарству посљедњих година  постигнути су евидентни резултати, али је потребно наставити још снажније, координисане и партнерске активности надлежних органа, у циљу даљег унапређења газдовања шумским богатством, оцијењено је данас на првој сједници Координационог тијела за сузбијање бесправних активности.

У циљу ефикасније борбе са свим видовима бесправних активности у шумарству, Влада је на предлог Министарства пољопривреде и руралног развоја, на сједници 21. марта усвојила Акциони План за сузбијање бесправних активности у шумарству и формирала међуресорско Координационо тијело. У саставу тог тијела су представници Министарства пољопривреде и Управе за шуме, представници Управе полиције, Врховног државног тужилаштва, Управе за инспекцијске послове, Управе царина,  Пореске управе, као и представник невладиног сектора. Кординационим одбором предсједава др Милосав Анђелић државни секретар за област шумарства ловства и дрвне индустрије.

На данашњем састанку су констатовани резултати постигнути кроз досадашње активности и мјере за унапређење стања у сектору шумарства и размотрена динамика реализације обавеза из новог акционог плана.

Мониторинг реализације свих концесионих уговора

С обзиром на чињеницу да се највећи број нелегалних активности веже за пропусте код коришћења шума, на основу информација Управе за шуме, констатовано је да су у претходном периоду остварени значајно већи приходи по основу наплате концесионих накнада, те да треба наставити успостављени мониторинг реализације свих концесионих уговора као и годишњих уговора о коришћењу шума. 

Ефикасна наплата накнада уз претходно обезбјеђење банкарских гаранција од стране концесионара је предуслов за одговорно финансијско пословање Управе за шуме. 

Појачана контрола пословања предузећа

У наредном периоду од стране Кординационог тима посебна пажња биће посвећена анализи стања свих предузећа корисника шума, а првенствено са аспекта њиховог законитог пословања, ажурне документације (броја запослених, уредне регистрације објеката, машина, опреме.....) и измирених обавеза према  запосленим и држави. 

У Црној Гори је активно 476 предузећа која се баве сјечом шума, прерадом дрвета и производњом намјештаја, а значајан број њих (укупно 202 предузећа) има пријављеног само једног радника што, како је закључено, заслужује посебну пажњу приликом контроле. Остварени приход ових предузећа са једним радником у 2018. години износи 4.649.462 €. Од тога 17 предузећа  има пријављене приходе на годишњем нивоу од 80.000 € до 478.755 €, два предузећа више од 400.000€, а десет предузећа су имала приходе од 100.000 – 200.000€.

Из тог разлога посебна пажња ће бити усмјерена на контролу свих предузећа у овом репрокомлексу, са аспекта легалности пословања, а који се односе на редовно измиривање обавеза према запосленима, плаћање пореза и доприноса, придржавање мјера заштите на раду, уредне регистрације објеката, машина, опреме, као и осталих обавеза прописаних законом. 

У циљу елиминисања сивог тржишта, појачаће се контрола дрвопрерађивачких капацитета, с обзиром на информације о постојању нерегистрованих погона у пограничним подручјима. Такође, истакнута је одлучност да се предузму законом прописане мјере у евентуалним случајевима изигравања забране извоза трупаца. 

Неприхватљив број пријава за бесправну сјечу на НН лица

У циљу унапређења заштите шума од бесправних сјеча, шумских пожара, биљних болести и штеточина, узурпација и других појава, унаприједиће се контрола лугарских реона. 

У прошлој години бесправно је посјечено 5.528,11 м3, у државним шумама и 339,87 м3 у приватним. Укупно је поднешено 393 кривичне и 19 прекршајних пријава. Оцјењено је неприхватљивим то што се највећи број пријава за бесправне сјече подноси на НН лица, и да ће то питање, такође, бити у фокусу међуресорског тима. 

Зауставити неодговоран однос концесионара према путевима

Истакнута је опредијељност да се појачају координиране активности свих надлежних интитуција, у сарадњи са Комисијом за технички пријем изграђених шумских путева, како би се зауставио неодговоран однос који показују поједини концесионари према локалној инфраструктури. 

Имајући у виду велики број пожара који се ових дана јавља у шумама Управа за шуме ће организовати сталну контролу терена, посебно улаза у шумске комплексе.

Приоритет заједничког дјеловања институција у наредном периоду биће на теренском раду. У том правцу биће дефинисане посебне студије случаја за поједина шумска подручја која су оцијењена као посебно угрожена. 


ПР Служба Министарства пољопривреде и руралног развоја