Manja slova Veća slova RSSNacionalna šumarska politika

22.01.2009.

Nacionalna šumarska politika Crne Gore

Nacionalna šumarska politika Crne Gore

12.05.2008.

Predlog Nacionalne politike upravljanja šumama i šumskim zemljištima

Ovdje možete preuzeti Predlog Nacionalne politike upravljanja šumama i šumskim zemljištima Download

12.05.2008.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu dokumenta Nacionalna politika upravljanja šumama i šumskim zemljištima

Ovdje možete preuzeti Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu dokumenta Nacionalna politika upravljanja šumama i šumskim zemljištimaDownload

12.05.2008.

Komentar na Nacionalnu politiku upravljanja šumama i šumskim zemljistem

Ovdje možete preuzeti komentar na Nacionalnu politiku upravljanja šumama i šumskim zemljistem Download

07.02.2008.

Informacije o procesu izrade Nacionalne šumarske politike

Detaljnije informacije o procesu izrade Nacionalne šumarske politike možete naći na sajtu www.NSP-cg.com...

20.12.2006.

Saopštenje: Održana radionica u okviru projekta "Izrada dokumenta Nacionalna šumarska politika"

U Podgorici je 15. decembra 2006.godine održana radionica u okviru projekta "Nacinalna šumarska politika", kojom je završen participativni dio projekta i dobijene polazne informacije, predlozi i sugestije o tome šta bi trebalo da sadrži taj, za šumarstvo, veoma važan dokument. Sa tog skupa je proizašao značajan broj inicijativa i u cilju dobijanja potrebnih podataka, otvorena je web stranica na kojoj se nalaze rezultati sa svih radionica i prostor za dodatne komentare, sugestije i stavove. Adresa web stranice je www.nfpcg.com...

27.04.2006.

Memorandum o razumijevanju između SNV (Holandska razvojna organizacija) -Crna Gora i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o zajedničkoj saradnji

SNV (Holandska razvojna organizacija) Crna Gora ima za cilj da podrži Crnu Goru u uspostavljanju dobre lokalne samouprave tako što će fasilitirati održivom smanjenju siromaštva i podržavati Crnu Goru u procesu integracije u Evropsku Uniju. U skladu sa ovim ciljem, SNV nudi proizvode i usluge lokalnim subjektima u oblasti razvoja koji podrazumijevaju institucionalni rast i organizaciono osnaživanje, a koji su voljni da imaju ulogu u izgradnji veza između građana, organizacija civilnog društva, privatnih subjekata i vlasti na lokalnom nivou...Download

27.04.2006.

Priprema Nacionalne šumarske politike u Republici Crnoj Gori - Akcioni plan

Proglašavanje Crne Gore ekološkom državom 1991.godine dalo je okvir za budući razvoj Republike Crne Gore kao društva koje je otvoreno prema prirodi. Šumski eko-sistemi, kao osnovna komponenta svih prirodnih sistema su od ogromnog značaja za budući razvoj Crne Gore. Imajući u vidu činjenicu da je Crna Gora okrenuta razvoju koji podrazumijeva otvorenost i uvažavanje prema životnoj sredini, pitanje zaštite šumskih eko-sistema kao sopstvenih osnovnih ekoloških resursa postalo je naš prioritet. Šumski eko-sistemi su veoma važni u svim segmentima života i privrede: oni su značajan prozvođač biomase, izvor zdravog i visokokvalitetnog šumskog voća, glavno stanište divljači, krucijalni faktor za očuvanje i regulisanje sistema voda; oni obezbjeđuju zaštitu od erozije i prečišćavaju vazduh i isto tako su veoma važni za lokalnu privredu....Download