Manja slova Veća slova RSS

MPRR

Kodeks dobre poljoprivredne prakse

>

SEKTOR VETERINARSTVA

Datum objave: 21.05.2003 00:00 | Autor: Djelatnosti

Ispis Štampaj stranicu


SEKTOR VETERINARSTVA

1. Administrativni poslovi

- vrši stručne, administrativne i normativne poslove koji se odnose na uspostavljanje, primjenu i razvoj veterinarstva; izradjuje analize, programe i informacije koje služe kao stručna osnova za utvrdjivanje i sprovodjenje politike u veterinarstvu; prati pojavljivanje, kretanje, širenje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza kako u zemlji tako i u okruženju i šire; preduzima mjere za sprečavanje unošenja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u Crnu Goru; preduzima mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza u slučaju njihove pojave; izradjuje godišnje programe monitoringa i prevencije pojedinih zaraznih bolesti životinja i zoonoza na cijeloj teritoriji Crne Gore (bruceloze, enzootske leukoze goveda, tuberkuloze, mastitisa, antraksa, šuštavca i parašuštavca goveda, enzootskog pobačaja ovaca, kuge živine i dr.,); prati realizaciju gore pomenutih programa monitoringa i prevencije; izdaje veterinarsko sanitarna rješenja za uvoz namirnica animalnog porijekla, stočne hrane, živih životinja, sjemena za vještačko osjemenjavanje, embriona i otpadaka animalnog porijekla; obezbjedjuje kvalitet bezbjednosti i efikasnost medicinskih proizvoda i medicinskih sredstava u prometu koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini (izdavanje dozvola za proizvodnju medicinskih proizvoda i medicinskih sredstava, izdavanje dozvola za stavljanje u promet medicinskih proizvoda i medicinskih sredstava, propisivanje obavezne evidencije iz oblasti proizvodnje i prometa ljekova, nadzor nad proizvodnjom i prometom medicinskih proizvoda i medicinskih sredstava i dr.), izdaje veterinarsko-sanitarne saglasnsoti za rad objekata (klanice, objekti za preradu mesa, mesare, kožare, mljekare, objekti za preradu i skladištenje riba, rakova i školjki, farme svih vrsta, skladišta, veterinarske ambulantei stanice, veterinarske apoteke i sl); vodi jedinstven registar svih registrovanih objekata koji podliježu veterinarsko sanitarnoj kontroli, izradjuje i predlaže zakonske propise iz oblasti veterinarstva i radi na harmonizaciji istih sa propisima EU; kontaktira i saradjuje sa medjunarodnim veterinarskim organizacijama (OIE i sl.), institucijama i sa veterinarskim upravama drugih zemalja; koordinira aktivnosti veterinarske inspekcije, terenske službe (JVU i privatnih veterinarskih ambulanta), i veterinarske dijagnostičke laboratorije; saradjuje sa drugim državnim organima i naučnim institucijama u cilju sprovodjenja utvrdjene politike.


2. Poslovi inspekcijskog nadzora

Vrši nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa iz oblasti veterinarstva.

U okviru Sektora veterinarstva su dva odjeljenja:

a) Odjeljenje administrativnih poslova veterinarstva;

b) Odjeljenje inspekcijskih poslova veterinarstva.

U okviru Odjeljenja inspekcijskih poslova veterinarstva su šest područnih organizacionih jedinica i to:

- Područna jedinica Nikšić, za područje opština: Nikšić, Šavnik i Plužine;
- Područna jedinica Podgorica, za područje opština: Podgorica, Danilovgrad, Cetinje i Kolašin;
- Područna jedinica Bijelo Polje, za područje opština: Bijelo Polje i Mojkovac;
- Područna jedinica Berane, područje opština: Berane, Andrijevica, Rožaje i Plav;
- Područna jedinica Bar, za područje opština: Bar, Ulcinj, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi;
- Područna jedinica Pljevlja, za područje opština: Pljevlja i Žabljak.

Kontakt osoba:
Mr Dejan Laušević, pomoćnik ministra za sektor veterine
tel: 081/482-270
e-mail: dejanl@mn.yu