Manja slova Veća slova RSSMPRR

Kodeks dobre poljoprivredne prakse

Djelatnosti

21.05.2003.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - nadležnosti

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vrši poslove uprave koji se odnose na: mjere tekuće i razvojne politike u poljoprivredi; zaštitu, iskorišćavanje i unapređivanje poljoprivrednog zemljišta; biljnu proizvodnju (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i zaštitu bilja); stočarstvo (proizvodnja, uzgoj, zaštita i razvoj svih vrsta stoke); razvoj pčelarstva; slatkovodno i morsko ribarstvo; razvoj sela ...

21.05.2003.

Odjeljenje za pravne, prekršajne i opšte poslove

Odjeljenje za pravne, prekršajne i opšte poslove
1. Normativno-pravni, izvršni poslovi, upravni postupak i prekršajni postupak

Priprema zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, razvoja sela, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede; priprema mišljenja na nacrte i predloge saveznih i republičkih zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva, daje stručna mišljenja o primjeni zakona i drugih propisa i opštih akata...

21.05.2003.

Odjeljenje za podsticanje razvoja poljoprivrede, agroindustrije,

Odjeljenje za podsticanje razvoja poljoprivrede, agroindustrije,
veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede i materijalno finsijske poslove
ministarstva
1.Administrativni poslovi

Vrši poslove iz oblasti privrednih kretanja i dejstva mjera ekonomske politike u poljoprivredi i agroindustriji: inicira mjere tekuće ekonomske politike, a posebno mjere iz oblasti kreditno-monetarne politike materijalnih podsticaja iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije...

21.05.2003.

SEKTOR VODOPRIVREDE

SEKTOR VODOPRIVREDE
1. Administrativni poslovi

Predlaže mjere ekonomske politike u oblasti vodoprivrede; prati razvoj vodoprivrede, a naročito: korišćenje voda, zaštita voda od zagadjivanja, zaštita od štetnog dejstva voda; izgradnja, održavanje, rekonstrukcija vodoprivrednih objekata; izradjivanje programa zaštite voda od zagadjivanja; izrada vodoprivrednih osnova i bilansa...

21.05.2003.

SEKTOR ŠUMARSTVA

SEKTOR ŠUMARSTVA
1. Administrativni poslovi

Prati i proučava razvoj šumarstva, predlaže mjere ekonomske politike u oblasti šumarstva, prati stanje i uslove privredjivanja i poslovne rezultate preduzeća u ovoj oblasti; podstiče aktivnosti na realizaciji proizvodnih zadataka iz oblasti proizvodnje šumskih sortimenata, šumsko-uzgojnih radova i šumskih komunikacija u okviru JP; prati i podstiče proizvodne aktivnosti u šumama koje nijesu obuhvaćene šumsko-privrednim područjem (područje krša), šume i dr.društvenih preduzeća ...

21.05.2003.

SEKTOR VETERINARSTVA

SEKTOR VETERINARSTVA

1. Administrativni poslovi

- vrši stručne, administrativne i normativne poslove koji se odnose na uspostavljanje, primjenu i razvoj veterinarstva; izradjuje analize, programe i informacije koje služe kao stručna osnova za utvrdjivanje i sprovodjenje politike u veterinarstvu; prati pojavljivanje, kretanje, širenje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza kako u zemlji tako i u okruženju i šire...

21.05.2003.

SEKTOR POLJOPRIVREDE I AGROINDUSTRIJE

SEKTOR POLJOPRIVREDE I AGROINDUSTRIJE

1. Administrativni poslovi

Prati poljoprivredu i agroindustriju, predlaže mjere ekonomske politike i analizira njihov uticaj na ekonomski položaj i uslove privredjivanja u ovim oblastima, izradjuje analize programe i informacije koje služe kao stručna osnova za utvtrdjivanje i sprovodjenje politike u ovim oblastima, utvrdjuje godišnje planove poljoprivredne proizvodnje, daje mišljenja u pogledu mjera koje se predlažu za poboljšanje uslova privredjivanja pojedinih grana poljoprivrede i agro industrije, prati stanje i kretanje poljoprivredne i agroindustrijske proizvodnje kao i finansijske rezultate poslovanja u ovim oblastima...