Manja slova Veća slova RSS
>

Prikaz Agrobudžeta za 2005. godinu po oblastima i budžetskim linijama - programima

Datum objave: 24.03.2005 11:34 | Autor: Agrobudzet

Ispis Štampaj stranicu


PRIKAZ AGROBUDŽETA ZA 2005. GODINU PO OBLASTIMA I BUDŽETSKIM LINIJAMA - PROGRAMIMA

R.BR. NAZIV PROGRAMA IZNOS, EUR UČEŠĆE, %
Stočarstvo 1615000 21.11
1 Rad Laboratorije za mljekarstvo 49000 0.64
2 Rad Službe za selekciju stoke 160000 2.09
3 Održavanje regionalnih izložbi priplodne stoke 35000 0.46
4 Premije za odgajivanje kvalitetnih priplodnih grla (bikova, junica i pastuva) 140000 1.83
5 Razvoj govedarstva u manje povoljnim područjima -van zone otkupa mlijeka 320000 4.18
6 Podsticaj robne proizvodnje u zoni otkupa mlijeka 70000 0.92
7 Razvoj ekstenzivnog ovčarstva i kozarstva 455000 5.95
8 Podsticaj tova junadi 36000 0.47
9 Vještačko osjemenjivanje krava 330000 4.31
10 Očuvanje genetskih resursa u stočarstvu 20000 0.26

Pčelarstvo 57000 0.75
11 Stručno osposobljavanje pčelara 14250 0.19
12 Proizvodnja selekcionisanih matica 16500 0.22
13 Proizvodnja savremenih tipova košnica i hranilica 10500 0.14
14 Proizvodnja varozno-higijenskih rešetkastih podnjača,T-A podesta i isparivača za mravlju kiselinu 15750 0.21

Ribarstvo 96800 1.27
15 Poribljavanje vodotoka, akumulacija i jezera 20000 0.26
16 Izrada Ribarske osnove za sliv rijeke Ćehotine i jezera Otilovići 10200 0.13
17 Procjena stokova srdele i inćuna u teritorijalnim i međunarodnim vodama šelfa Crnogorskog primorja 20000 0.26
18 Kontrola demersalnih naselja na šelfu Crnogorskog primorja 7000 0.09
19 Formiranje reprocentara za proizvodnju mlađi autohtonih salmonidnih vrsta riba 12600 0.16
20 Podsticaj izlova i otkupa plave ribe 20000 0.26
21 Podrška NVO u zaštiti ribljeg fonda 7000 0.09

Biljna proizvodnja 907000 11.86
22 Rad Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju 158000 2.07
23 Program korišćenja obradivog zemljišta u u brdsko-planinskom području Crne Gore 105000 1.37
24 Unapređivanje kvaliteta sjemenskog krompira 85000 1.11
25 Unapređivanje proizvodnje duvana 224000 2.93
26 Očuvanje autohtonih sorti vinove loze 40000 0.52
27 Zasnivanje matičnih zasada maline 45000 0.59
28 Revitalizacija voćarstva - suzbijanje širenja šarke 65000 0.85
29 Kontrola proizvodnje sadnog materijala višegodišnjih kultura 15000 0.20
30 Intenziviranje uzgoja smokve 15000 0.20
31 Razvoj maslinarstva 30000 0.39
32 Prognoza pojave i zaštita masline od muve masline 50000 0.65
33 Izvještajno -prognozna služba 15000 0.20
34 Sprečavanje najezde biljnih stetočina 15000 0.20
35 Meteorološki parametri za potrebe poljoprivrede 10000 0.13
36 Kontrola plodnosti zemljišta 25000 0.33
37 Formiranje kolekcionih zasada kontinentalnih i mediteranskih voćnih vrsta 10000 0.13

Programi opšteg značaja 4973583 65.02
38 Učešće u realizaciji programa inostrane podrške poljoprivrede CG 280000 3.66
39 Izgradnja seoske infrastrukture 500000 6.54
40 Poboljšanje tržišne pozicije proizvoda crnogorske poljoprivrede 1235000 16.15
41 Formiranje i rad Agencija za duvan 42000 0.55
42 Razvoj organske poljoprivrede i formiranje agencije za organsku poljoprivredu 112382.62 1.47
43 Reforma zadrugarstva i podsticaj drugih vidova udruživanja poljoprivrednih proizvođača 60000 0.78
44 Izrada studija i projekata i angažovanje eksperata 60000 0.78
45 Podrška kadrovskom potencijalu 50000 0.65
46 Opremanje inspekcijskih i stručnih službi Ministarstva 40000 0.52
47 Staračke naknade za poljoprivrednike 2160000 28.24
48 Program Mladi farmeri 150000 1.96
49 Opremanje srednjih poljoprivrednih škola i laboratorija Instituta 30000 0.39
50 Rad Crnogorskog mikološkog centra 15000 0.20
51 Informacioni sistem u poljoprivredi i izrada katastra 50000 0.65
52 Izdavaštvo, mediji, odnosi sa javnošću, prezentacije, nabavka literature 40000 0.52
53 Pomoći i učešće u nadoknadi šteta u poljoprivredi 115000 1.50
54 Rezerva za nepredviđene budžetske rashode 34200 0.45

SVEUKUPNO (1-54) 7649382.62 100