Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Рибарство

Датум објаве: 24.03.2005 11:28 | Аутор: Агробудзет

Испис Штампај страницу


Програм 15: ПОРИБЉАВАЊЕ ВОДОТОКА, АКУМУЛАЦИЈА И ЈЕЗЕРА


Одговорно лице: Славица Павловић, самостални савјетник за рибарство и пчеларство

Агенција за
имплементацију: Министарство пољопривреде, Природно математички факултет- Одсјек за биологију и Спортско риболовна друштва
Вриједност: 20.000

Начин плаћања: По испостављеној фактури

Период за
имплементацију: Мај Октобар 2005. године
Сектор: Рибарство

Укупни циљ: Повећање рибљег фонда у риболовним водама Републике уношењем висококвалитетних рибљих врста

Резултати: Очување и заштита аутохтоних рибљих врста, заштита екосистема, побољшање спортско-риболовног туризма и повећање могућности улова

Активности: Набавка рибље младји, контрола њене здравствене исправности, порибљавање, као и праћење раста и развоја

Претпоставке: Квалитетна рибља млађ, оспособљено стручно особље, бројни водотоци гдје је раније успјешно обављено порибљавање

Показатељи
реализације: Успјех у адаптацији порибљених врста, а самим тим и повећање рибљег фонда у водотоцима
Надгледање и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
процјена : Министарство финансија
Компоненте пројекта Вриједност,
Учешће у набавци рибље младји
за порибљавање, 2000 кг. x 10 /кг 20.000

Кратак опис:
Пројекат ће се реализовати у периоду од маја до октобра када су оптимални услови за порибљавање. Повећао би се рибљи фонд у водотоцима и заштитиле аутохтоне врсте риба.
Програм 16: ИЗРАДА РИБАРСКЕ ОСНОВЕ ЗА СЛИВ РИЈЕКЕ ЋЕХОТИНЕ И ЈЕЗЕРА
ОТИЛОВИЋИ
Одговорно лице: Славица Павловић, самостални савјетник за рибарство и пчеларство
Агенција за
имплементацију: Природно математички факултет Одсјек за биологију

Вриједност: 10.200

Начин плаћања: По испостављеној фактури
Период за
Имплементацију: Јануар Децембар 2005. године

Сектор: Рибарство

Укупни циљ: Повећање рибље продукције кроз рационално газдовање и заштиту ријетких аутохтоних врста

Резултати: Израдом рибарске основе створиће се претпоставке за побољшање рибљег фонда, спроводјење адекватне заштите и тако боље газдовање овим важним ресурсом

Активности: Истраживање стања рибљих популација, оцјена бонитета водотока у смислу биолошке продукције и на крају израда елабората

Претпоставке: Дефинисаће се услови и начини газдовања и управљања риболовним водама које су предмет рибарске основе

Показатељи Ваљаност истраживања и извјештаја
реализације:
Надгледање и: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
процјена Министарство финансија
Компоненте пројекта Вриједност,
Учешће у финансирању тошкова израде рибарске основе:
-трошкови хонорара и режије,
-теренски рад 60 дана , 70
-лабораторијски рад и хемикалије
4.000
4.200
1.000
Набавка опреме:
-канцеларијски материјал
1.000


Кратак опис:
Пројекат садржи истраживања на терену више пута током годишњег циклуса. На терену ће се извршити испитивања односно узорковање свих релевантних физичко-хемијских и биолошких параметара. На основу њих, након лабораторијске обраде, даће се рјешења како и на који начин управљати природним ресурсима. Предложиће се потребне активности за побољшање рибљег стока, као и предлози за заштиту угрожених и ријетких врста. На крају ће се дати прорачун потребних финансијских средстава за реализацију предложених активности.

Програм 17: ПРОЦЈЕНА СТОКОВА СРДЕЛЕ И ИНЋУНА У ТЕРИТОРИЈАЛНИМ
МЕЂУНАРОДНИМ ВОДАМА ШЕЛФА ЦРНОГОРСКОГ ПРИМОРЈА
Одговорно лице: Славица Павловић, самостални савјетник за рибарство и пчеларство
Агенција за
имплементацију: Институт за биологију мора - Котор, Институт из Италије и експерти за рибарство

Вриједност: 20.000

Начин плаћања: По испостављеној фактури
Период за
имплементацију: Јануар Децембар 2005. године
Сектор: Рибарство
Укупни циљ: Развој одговорног риболова мале плаве рибе (срделе и инћуна) на бази процјене укупне биомасе. Побољшање економске ситуације рибара, повећање броја запослених, задовољење домаће потрошње и извоз свјеже рибе и производа пелагичног риболова, потпуно новог на овом подручју.

Резултати: Процјена биомасе срделе и инћуна, процјена почетног максимално дозвољеног нивоа екплоатације (МСY).Процјена оптималног риболовног напора и стопа екплоатације.Процјена оптималног броја бродова за ову врсту риболова.

Активности: Ехосондирање територијалних и међународних вода шелфа Црногорског приморја, у трајању 5 8 дана

Претпоставке: Ваљаност истраживања на основу којих би се могао планирати развој риболова плаве рибе

Показат. реализације Развој лова мале плаве рибе требало би да обезбиједи стабилно снабдијевање црногорске прерађивачке индустрије сировином која се сада увози, као и домаће тржиште врстама свјеже рибе које су до сада недостајале.

Надгледање и : Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
процјена : Министарство финансија
Компоненте пројекта Вриједност,
Изнајмљивање једног научно-истраживачког брода 7 дана 15.000
Дневнице за научнике и посаду 2.000
Математичка и статистичка анализа добијених података 4 месеца 1.500
Потрошни материјал 1.500
Кратак опис:
Демерсални (кочарски) ресурси шелфа Црногорског приморја су преловљени, а и насеља приобалних врста су веома близу прелова. Са друге стране, лов мале плаве рибе (срделе и инћуна), осим малог приобалног риболова малим пливарицама и срделарама потегачама, је потпуно неразвијен. Због тога су пелагични ресурси отвореног мора, будући да су до сада неексплоатисани, једина могућност за даљи развој морског риболова Црне Горе. Стога је циљ овог пројекта да се процјени биомаса срделе и инћуна на шелфу Црногорског приморја, истраже фактори који утичу на њено обнављање, процјени почетни МСY и предложе мјере за развој и управљање риболовом мале плаве рибе.

Програм 18: КОНТРОЛА ДЕМЕРСАЛНИХ НАСЕЉА НА ШЕЛФУ ЦРНОГОРСКОГ ПРИМОРЈА
Одговорно лице: Славица Павловић, самостални савјетник за рибарство и пчеларство
Агенција за
имплементацију: Институт за биологију мора - Котор и експерти за рибарство
Вриједност: 7.000
Начин плаћања: По испостављеној фактури
Период за
имплементацију: Јануар Децембар 2005. године
Сектор: Рибарство
Укупни циљ: Побољшање управљања кочарским риболовом на Црногорском приморју
Резултати: Процјена релативне и апсолутне биомасе демерсалних ресурса шелфа Црногорског приморја, релативне и апсолутне биомасе четири најважније врсте за Црногорски кочарски риболов, ослића (Мерлуцциус мерлуцциус), арбуна (Пагеллус еyтхринус), барбуна (Муллус барбатус) и козице (Парапенаеус лонгирострис), као и процјена основних параметара њихове популационе динамике, понашања и могућих миграција.
Активности: На мрежи позиција која покрива читаво подручје шелфа Црногорског приморја вршиће се сљедеће:
Мјерење тежине улова и прилова за сваки потез, као и анализа квалитативно квантитативног састава.
Мјерење дужине и тежине свих примјерака по наведеним најважнијим врстама.
Из једног дела индивидуа узимаће се крљушти, отолити, гонаде и пробавни трактови који ће се анализирати у лабораторији (добијени подаци ће се употребити за процену параметара стопа раста и смртности, индекса кондиције, дужинско тежинских односа, старости код обнављања и старости јединки код првог улова и сл).
Процениће се оптимални риболовни напор и стопе експлоатације, и то како укупне тако и специфичне за поједине врсте, као и максимално дозвољени ниво експлоатације (МСY).
Претпоставке: На основу добијених података моћи ће да се предузму мјере којим ће се обезбједити оптимални улов демерсалних врста са оптималним економским ефектима, уз истовремену заштиту демерсалних стокова од прелова.
Показатељи реализације: Добијање ваљаних података на основу којих би се могао планирати развој кочарског риболова.
Надгледање и процјена: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Министарство финансија
Компоненте пројекта Вриједност,
Изнајмљивање кочара и откуп дјела улова за анализе које морају да се врше у лабораторији. 4.000
Потрошни материјал и анализе 1.500
Дневнице 1.500
Кратак опис:
Истраживања обављена у периоду 1997. 2004. године показала су да биомаса константно опада и да долази до промјена структуре демерсалних насеља. Надаље, анализе стопа смртности и експлоатације ослића (Мерлуцциус мерлуцциус) и арбуна (Пагеллус еyтхринус) указују на прелов. Будући да су у тим истраживањима употребљавани комерцијални кочари није било могуће вршити дисекције риба за детаљне анализе исхране, односа полова, фекундитета, репродуктивног потенцијала и сл., као ни испитивање понашања и могућих миграција најважнијих демерсалних врста. Финансирање изнајмљивања једног кочара и откупа дјела улова омогућиће добијање података који су неопходни за управљање кочарским риболовом у складу са кодексом Уједињених Нација (Цоде оф Цондуцт фор Респонсибле Фисхериес, ФАО, 1995).
Програм 19: ФОРМИРАЊЕ РЕПРОЦЕНТАРА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛАЂИ АУТОХТОНИХ САЛМОНИДНИХ ВРСТА РИБА

Одговорно лице: Славица Павловић, самостални савјетник за рибарство и пчеларство
Агенција за
имплементирање: Министарство пољопривреде, Природно математички факултет-Одсјек за биологију

Вриједност: 12.100

Начин плаћања: На основу испостављене фактуре
Период за
имплементацију: Јануар Децембар 2005.године

Сектор: Рибарство

Укупни циљ: Повећање аутохтоног рибљег фонда у риболовним водама Републике

Резултати: Очување и заштита аутохтоних рибљих врста, обезбјеђење довољних количина риба за порибљавање и вишкови за производњу висококвалитетне конзумне рибе, заштита екосистема, побољшање спортско-риболовног туризма, повећање могућности улова и отварање неколико радних мјеста.

Активности: Истраживање на терену везано за процјену могућности улова и процјене стања рибље фауне. Улов потребних количина матичног материјала и транспорт до одабраног рибњака. Праћење адаптације матичног стока (гајење до репродуктивног узраста). Мријешћење и производња младји до одговарајућог узраста.

Претпоставке: Постоје довољне количине младји аутохтоних врста за потребе порибљавање вода на њеној територији.

Показатељи Успјех у производњи довољних количина младји од више врста риба.
реализације:
Надгледање и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
процјена: Министарство финансија
Компоненте пројекта Вриједност,
Истраживачки и теренски рад 20 дана x 45 900
Поправка и изградња недостајућих дјелова на рибогојилишту
Припрема кавеза за чување дивље рибе 3.000
Улов рибе за матични сток:
-превоз
-радна снага 10 дана x 150
500
1.500
Узгој и радна снага 2 радника x 7 мјесеци x 150
Стручни надзор
храна 3000 кг x 1,2 2.100
1.000
3.600


Кратак опис: Пројекат би се одвијао у четири фазе:
И фаза: Истраживачки и теренски рад
ИИ фаза: Непосредни рад на терену и улов потребних количина риба за матични сток
ИИИ фаза: Адаптација и узгој матичног стока до репродуктивног узраста.
ИВ фаза: Производња и узгој младји до одговарајућих величина

Програм 20: ПОДСТИЦАЈ ИЗЛОВА И ОТКУПА ПЛАВЕ РИБЕ

Одговорно лице: Славица Павловић, самостални савјетник за рибарство и пчеларство

Агенција за
Имплементацију: Министарство пољопривреде у сарадњи са регистрованим објектима за прераду и извоз рибе
Вриједност: 20.000

Начин плаћања: По испостављеној фактури два пута годишње

Период за
имплементацију: Јул и децембар 2005 године
Сектор: Рибарство

Укупни циљ: Развој излова плаве рибе с обзиром на то да су пелагични ресурси отвореног мора до сада неексплоатисани и представљају праву могућност за развој морског риболова Црне Горе

Резултати: Повећава се број рибара који би се бавили изловом плаве рибе тј.оних који би били стални снадбјевачи прерађивачке индустрије

Активности: Регистровани погони за прераду и објекти за извоз достављају спискове са подацима о испорученим количинама плаве рибе по полугодиштима тј у првој половини јула за прво и првој половини јануара наредне године за друго полугодиште

Претпоставке: Стабилно снадбијевање прерађивачке индустрије сировином као и извозних капацитета

Показатељи Повећан излов и прерада плаве рибе а производи прераде постају курентнији на т
реализације: тржишту
Надгледање и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
процјена: Министарство финансија
Компоненте пројекта Вриједност,
Премије у износу до 0,10 центи по испорученом кг изловљене плаве рибе 20.000
Кратак опис:
Право на ову стимулацију имаће само они рибари који редовно буду испоручивали свој излов плаве рибе фабрици за прераду или регистрованим објектима за извоз рибе.
Овим се жели подстаћи рибаре да се баве риболовом плаве рибе који због расположивих ресурса треба да предствља главни правац развоја морског рибарства Црне Горе.

Програм 21 : ПОДРШКА НВО У ЗАШТИТИ РИБЉЕГ ФОНДА

Одговорно лице: Славица Павловић, самостални савјетник за рибарство и пчеларство
Агенција
имплементацију: Министарство пољопривреде, НВО-Спортско риболовна друштва

Вриједност: 7.000

Начин плаћања: По испостављеној фактури

Период за
имплементацију: Фебруар Децембар 2005. године
Сектор: Рибарство

Укупни циљ: Заштита и повећање рибљег фонда

Резултати: Очување и заштита рибљих врста, заштита екосистема, побољшање спортско-риболовног туризма и повећање могућности улова

Активности: Ангажовање ЕКО-патрола, штампање едукативних брошура, изградња објеката за ловочуваре и организивање предавања

Претпоставке: Укључивање НВО са својим члановима у заштити рибљег фонда

Показатељи Боља заштита и чување на терену и смањење броја криволова
реализације:
Надгледање и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
процјена: Министарство финансија
Компоненте пројекта Вриједност,
Учешће у пројектима НВО 7.000
Кратак опис:
Учешћем у финансирању пројеката НВО које се баве заштитом животне средине укључио би се велики број градјана који би својим радом на терену побољшали и помогли бољем раду постојећих ловочуварских служби у заштити рибљег фонда.
РИБАРСТВО

ПРОГРАМИ 15-21