Manja slova Veća slova RSSMPRR

Kodeks dobre poljoprivredne prakse

Agrobudžet

06.03.2014.

Zahtjev za dodjelu podrške za ratarsku proizvodnju u 2014. godini

Zahtjev za dodjelu podrške za ratarsku proizvodnju u  2014. godini Zahtjev za dodjelu podrške za ratarsku proizvodnju u 2014. godini možete preuzeti ovdje...

06.03.2014.

Zahtjev za dodjelu podrške za povrtarsku proizvodnju u 2014. godini

Zahtjev za dodjelu podrške za povrtarsku proizvodnju u  2014. godini

Zahtjev za dodjelu podrške za povrtarsku proizvodnju u 2014. godini možete preuzeti ovdje...

03.03.2014.

Obrasci i upitnik za ostvarivanje premija iz Agrobudžeta

Obrasce i upitnik za ostvarivanje premija iz Agrobudžeta možete preuzeti ovdje...

24.03.2011.

Danas je na Vladi usvojen Agrobudžet za 2011 godinu.

Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenje mjera agrarne politike za 2011. godinu – Agrobudžet 2011 usklađena je sa Nacionalnim programom poljoprivrede, ruralnog razvoja, Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi, a u finansijskom okviru i sa zakonom o budžetu Crne Gore za 2011. godinu...

02.03.2010.

Usvojen Agrobudžet za 2010. godinu

Usvojen Agrobudžet za 2010. godinuDownload

05.02.2009.

Usvojen Agrobudžet za 2009. godinu

Ovdje možete preuzeti prezentaciju Agrobudžeta za 2009. godinu...Download

05.02.2009.

Usvojen Agrobudžet za 2009. godinu

Ovdje možete preuzeti Agrobudžet za 2009. godinu...Download

07.02.2008.

Usvojen Agrobudžet za 2008. godinu

Ovdje možete preuzeti prezentaciju Agrobudžet za 2008. godinuDownload