Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje za javnost povodom preuzimanja donacije od Luksemburške agencije za razvoj u vidu tehničke i računarske opreme, a u cilju razvoja sektora šumarstva u Crnoj Gori

Saopštenje za javnost povodom preuzimanja donacije od Luksemburške agencije za razvoj u vidu tehničke i računarske opreme, a u cilju razvoja sektora šumarstva u Crnoj Gori
Datum objave: 14.03.2011 16:43 | Autor: Mirko Lješević

Ispis Štampaj stranicu


Dana 14. 03. 2011. godine u prostorijama Lux development - FODEMO Projekta, u ulici Nikca od Rovina 55 u Podgorici, održana je primopredaja računarske opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, sektor za šumarstvo, Upravu za šume i šumarsku inspekciju.

Tom prilikom sastali su se Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzan Milošević, Pomoćnik ministra za sektor šumarstva dr Milosav Anđelić i direktor Uprave za šume Radoš Šućur sa vođom projektnog tima FODEMO-a, Piterom Mekkarterom (McCarter).

 

Donaciju u vrijednosti od 20 000 EURA, u vidu savremene računarske opreme sa svrhom za jačanje tehničkih potencijala sektora šumarstva uručio je vođa projektnog tima Fodemo Projekta. On je naveo da su za potrebe šumarskih stručnjaka nabavljeni ovom prilikom računari, štampači, skeneri, fax uređaji, fotoaparati za dokumentovanje aktivnosti na terenu i niz druge tehničke opreme koja je do sada nedostajala ili je bilo potrebno da se zamijeni postojeća zastarela oprema.

 

Tom prilikom gospodin McCarter napomenuo da je ova donacija samo logički slijed nabavke opreme poslije završene nabavke specifične opreme i softvera koja je neophodna šumarskim stručnjacima za djelotvorniji rad na terenu, kao što su GPS uređaji i detektori za metal koji su neophodni za buduće implementacije projekata Nacionalne inventure šuma kao i tekuće aktivnosti u šumarstvu.

 

Ova oprema uz prateći softver za šumarstvo predstavlja podršku za pripremu i obradu podataka koji su prikupljeni na terenu. Današnjem, savremenom šumarstvu neophodna je moderna tehnologija zajedno sa kvalitetnim kadrovima kao preduslov za dalji razvoj i napredak sektora.

Gospodin McCarter je takođe rekao da se u narednom periodu planira niz kurseva i obuka da bi se postojeći kadrovski kapaciteti obučili za korišćenje novih softvera i savremene tehnologije koja je neophodna za jedan moderni  šumarski sektor.

 

Ministar za poljoprivredu i ruralni razvoj, gospodin Tarzan Milošević je izrazio svoje zadovoljstvo napretkom u realizaciji ovog projekta jer je uz njegovu podršku realizovan čitav niz aktivnosti u sektoru šumarstva među kojima i novi Zakon o šumama. Ovo je samo dio značajne podrške koja se već osam godina realizuje kroz uspješnu bilateralnu saradnju Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga i Vlade Crne Gore.  Jedna od daljih aktivnosti na razvoju i implementaciji Nacionalnog šumarskog programa je i jačanje kapaciteta državnih institucija kako bi mogle da odgovore brojnim izazovima koje su pred njima u predstojećoj reformi ovog sektora. Stoga je nabavka moderne opreme veoma važna kao i plan stalne obuke i stručnog obrazovanja, kojim će se ojačati kapaciteti zaposlenih u državnim institucijama u sektoru šumarstva shodno potrebama djelotvornijeg i efikasnijeg sprovođenja aktivnosti koje su dobili novim Zakonom o šumama.

 

S obzirom da je 2011 godina proglašena Međunarodnom godinom šuma od sektora šumarstva očekuje se da bude pozitivan primjer jačanja kapaciteta jednog državnog sektora Crne Gore kroz obuku za sisteme održivog gazdovanja šumama u skladu sa standardima EU,  predstojećim propisima EU o plasmanu drvnih proizvoda na tržište EU i propisa EU o ruralnom razvoju.

 

Takođe je napomenuo da će ova oprema biti samo početak kao i da se planira čitav niz aktivnosti kroz IPA projekat sa nazivom “Podrška za izgradnju kapaciteta u sektoru šumarstva” gde se očekuje da se u periodu od 2 godine šumarski sektor u Crnoj Gori značajno unaprijedi.

 

Gospodin Milošević se na kraju u ime Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja zahvalio međunarodnim partnerima na donaciji i poželio da saradnja u budućnosti bude još bolja i da rezultati saradnje budu reperezentativni i pokažu uspješne reforme sektora.

 

Takođe, on se na kraju zahvalio predstavnicima javnog informisanja i zamolio ih da isprate aktivnosti u sektoru šumarstva jer će ove godine to biti sektor koji će ponuditi mnogo konkretnih rezultata.