Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

24.08.2020.

Vlada će obezbijediti novu podršku za farmere i penzionere

Vlada će obezbijediti novu podršku za farmere i penzionere

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Fond PIO i IRF predložiće Vladi da se i ove godine podrži organizovan otkup jagnjadi, nastavljajući brigu prema potrebama penzionera, koji su iskazali interesovanje da se i ove godine pod povoljnim uslovima snabdiju kvalitetnim proizvodom...Aktuelnosti

17.09.2020.

Vlada nastavlja sa podrškom domaćinima iz Mojkovca

Vlada nastavlja sa podrškom domaćinima iz Mojkovca

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je i ove godine, u saradnji sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD), nastavilo sa ulaganjem značajnih sredstava u poboljšanje ruralne infrastrukture u opštini Mojkovac.

više...
16.09.2020.

Poziv za ideje za zaštitu i valorizaciju ekosistemskih servisa na „BLUE LAND” području

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja traži predloge za zaštitu i valorizaciju ekosistemskih servisa na „BLUE LAND” području koje obuhvata desni krak ušća rijeke Bojane u Jadransko more, Veliku plažu do Port Milene sa zaleđem do regionalnog puta R-17, uključujući i obalne močvare i pješčane dine rijeke Bojane (Opština Ulcinj), uz finansijsku pomoć Interreg IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora 2014/2020

više...
15.09.2020.

Poziv za javnu raspravu o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja za šumsko područje Rožaje

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

više...
11.09.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Nikšić

Na osnovu člana 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), i zaključka Vlade Crne Gore broj 07-3725 od 6.8.2020. godine, Ministarstvo poljoprivede i ruralnog razvoja objavljuje javni poziv

više...
09.09.2020.

Otkup jagnjadi se realizuje po planu

Program otkupa tržišnih viškova jagnjadi, koji je podržala Vlada Crne Gore, realizuje se ovih dana uspješno. Otkup je počeo u prvoj sedmici septembra, kako je i najavljeno, a na terenu ga realizuju MI Goranović(NK), Mesopromet(BP) i HM Durmitor (ŽB). Procjena je da će ovi privredni subjekti otkupiti oko 14.000 jagnjadi od stočara širom Crne Gore.

više...