Blagota Radulović - generalni direktor Direktorata za IPARD plaćanja

MPRRBlagota Radulović rođen je 1985. godine na Cetinju. Srednju školu završio je u Kaliforniji, u gradu San Luis Obispo. Diplomirao je na Univerzitetu “Point Loma” u San Dijegu (Kalifornija), 2008. godine, u oblasti Biznis administracija. Iste godine upisuje postdiplomske studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica, oblast Biznis i preduzetništvo.

Prvo zaposlenje Radulović je imao za vrijeme fakultetskih studija. Od 2004. godine radio je kao saradnik u proizvodnji u vinariji „Martin Weyrcih Winery“, u Paso Roblesu, u Kaliforniji. U istoj kompaniji, od 2006. do 2008. godine radio je kao menadžer prodaje.

Od septembra 2008. godine  do januara 2013. godine radio je kao projektni menadžer u Agenciji Crne Gore za promociju stranih investicija (MIPA), na izradi analiza poljoprivrednog sektora u Crnoj Gori (u okviru promocije poljoprivrede) kao i na vodjenju projekata u saradnji sa međunarodnim partnerima.

Tokom 2010. godine bio je član radne grupe za razvoj golfa u Crnoj Gori, a od 2011. do 2012. član Stručnog tima za praćenje investicija u turizmu.

Tokom 2012. godine bio je član i grupe za pripremu pregovora za poglavlje 20. Preduzetništvo i industrija.

U januaru 2013. godine prelazi u Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja gdje obavlja funkciju pomoćnika ministra, za uspostavljanje agencije za plaćanja u poljoprivredi. Generalni direktor Direktorata za IPARD plaćanja postaje 2014. godine.

Strani jezici: Govori engleski, koristi se italijanskim jezikom.