Manja slova Veća slova RSS

Kabinet ministra

Telefon:+382 20 482-109

             +382 20 482-175

E-mail:  kabinet@mpr.gov.me 
Fax:      +382 20 482-364
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Branimir Vujačić

Sekretar ministarstva

Telefon: +382 20 482-392; 482-319                                                                
E-mail:   
branimir.vujacic@mpr.gov.me 
Fax:       +382 20 234-306
Adresa:  Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Danijela Stolica

generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo

Telefon: +382 20 482-263
E-mail:  
danijela.stolica@mpr.gov.me 
Adresa:  Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Velizar Vojinović

generalni direktor Direktorata za vodoprivredu

Telefon: +382 20 482-108
E-mail:  
velizar.vojinovic@mpr.gov.me 
Fax:       +382 20 234-306
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Adem Fetić

generalni direktor Direktorata za šumarstvo, drvnu industriju i lovstvo

Telefon: +382 20 482-275
E-mail:  
adem.fetic@mpr.gov.me 
Adresa:  Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Blagota Radulović

Generalni direktor Direktorata za IPARD plaćanje

Telefon:+382 20 482-271
E-mail: 
blagota.radulovic@mpr.gov.me 
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Darko Konjević
generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj
Telefon:+382 20 482-336
E-mail: 
darko.konjevic@mpr.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Nemanja Katnić

šef Kabineta

Telefon: + 382 20 482-110

E-mail:   nemanja.katnic@mpr.gov.me

Fax:       +382 20 482-364

Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Direktorat za poljoprivredu i ribarstvo

 

Direkcija za stočarstvo

načelnica – Gorica Bojić

Telefon: +382 20 482-281

E-mail: gorica.bojic@mpr.gov.me

 

Direkcija za biljnu proizvodnju

načelnica – dr Marija Krstić

Telefon: +382 20 482-383

E-mail: marija.krstic@mpr.gov.me

 

Direkcija za šeme kvaliteta i zemljišnu politiku

Telefon: +382 20 482 152

E-mail: merisa.cekic@mpr.gov.me

 

Direkcija za ribarstvo

Telefon: +382 20 482-270

 

Direktorat za vodoprivredu

 

Direkcija za vodoprivredu

Načelnica – Zorica Đuranović

Telefon: +382 20 482-261

E-mail: zorica.djuranovic@mpr.gov.me

 

Direkcija za šumarstvo

načelnik – Ranko Kankaraš

Telefon: +382 20 482-272

E-mail: ranko.kankaras@mpr.gov.me

 

 

Direkcija za lovstvo

Načelnik – Miloš Janković

Telefon: +382 20 482 273

E-mail: milos.jankovic@mpr.gov.me

 

Direkcija za monitoring u

načelnik – Blažo Jokanović

E-mail: blazo_ jokanovic@yahoo.com

 

 

Direktorat za IPARD plaćanja

Telefon: +382 20 482-151

              +382 20 482-298

 

 

 

Direktorat za ruralni razvoj

 

Direkcija za programiranje

načelnica – mr Irina Vukčević

Telefon: +382 20 482-222

E-mail: irina.vukcevic@mpr.gov.me

 

 

Direkcija za monitoring i evaluaciju ruralnog razvoja

načelnik – mr Enis Đokaj

Telefon: +382 20 482 176

E-mail: enis.djokaj@mpr.gov.me

 

Direkcija za koordinaciju i odnose sa javnošću ruralnog razvoja

Telefon: +382 20 482-150

 

 

Savjetnik za investicije

Rahela Pupović

Telefon: +382 20 482-225

E-mail: rahela.pupovic@mpr.gov.me

 

Irena Kovačević

Savjetnik za odnose sa javnošću

Telefon: +382 20 482-225

E-mail:  irena.kovacevic@mpr.gov.me

Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Savjetnik za odnose sa NVO i građanima

Sandra Ivanović

Telefon: +382 20 482 109

E-mail: sandra.ivanovic@mpr.gov.me

 

 

Odjeljenje za ekonomske analize

načelnik - Kristina Lapčević

Telefon: +382 20 482-382

E-mail: kristina.lapcevic@mpr.gov.me

 

 

Odjeljenje za međunarodnu saradnju

Ljiljana Simović

Telefon: +382 20 482-280

E-mail: ljiljana.simovic@mpr.gov.me

 

 

Odjeljenje za reviziju

mr Marina Glendža

Telefon: +382 20 482-382

E-mail: marina.glendza@mpr.gov.me

 

 

Odjeljenje za finansije, računovodstvo i javne nabavke

načelnik – Vukica Perović

Telefon: +382 20 482-266

 

 

Odjeljenje za opšte poslove

načelnik – Mirjana Racković

Telefon: +382 20 482-269

 

 

Arhiva

Telefon: +382 20 482-278

 

 

Veterinarska uprava

Telefon:+382 20 201 945

E-mail: veterinarska.uprava@vu.gov.me 
Fax:     +382 20 201 946

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica

 

 

Fitosanitarna uprava

Telefon:+382 20 621-111

E-mail:  fitosanitarnaupravacg@t-com.me

Fax:      +382 20 621-008

Adresa: Bratsva i jedinstva bb, 81000 Podgorica

 

 

Uprava za šume

Telefon:+382 52 323578

E-mail: cgsume@t-com.me

Fax:     +382 52 323-730

Adresa: Miloša Tošića bb. 84210 Pljevlja

 

 

Uprava za vode

Telefon:+382 20 224 593;

E-mail: upravazavode@uzv.gov.me

Fax:     +382 20 224 594

Adresa: Bulevar Revolucije br.24, 81000 Podgorica

 

 

Agencija za duvan

Telefon:+382 20 244 930

E-mail: dragana.vucicinic@aduvan.me   

Fax:     +382 20 244 930

Adresa: Jovana Tomasevica bb (stara zgrada Vlade), 81000 Podgorica

 

 

Služba za selekciju stoke

Tel/Fax: +382 20 265-337

E-mail:   selekcijapg@t-com.me

Adresa: Mihaila Lalića 1, 81000 Podgorica

 

 

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Telefon:+382 20 206-710

E-mail: extension-pg@t-com.me

Fax:     +382 20 206 712
Adresa: Mihaila Lalića 1, 81000 Podgorica