Manja slova Veća slova RSS
 MPRR

Kodeks dobre poljoprivredne prakse

Kabinet ministra

Telefon:+382 20 482-109

             +382 20 482-175
E-mail: kabinet@mpr.gov.me
Fax:     +382 20 482-364
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Branimir Vujačić

Sekretar ministarstva

Telefon:+382 20 482-107
E-mail: branimir.vujacic@mpr.gov.me
Fax:     +382 20 234-306
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Danijela Stolica

v.d. pomoćnika ministra za poljoprivredu i ribarstvo

Telefon:+382 20 482-263
E-mail: danijela.stolica@mpr.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Adem Fetić

v.d. pomoćnika ministra za šumarstvo

Telefon:+382 20 482-275
E-mail: adem.fetic@mpr.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Velizar Vojinović

pomoćnik ministra za vodoprivredu

Telefon:+382 20 482-108
E-mail: velizar.vojinovic@mpr.gov.me
Fax:     +382 20 234-306
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Blagota Radulović

v.d. pomoćnika ministra u sektoru za plaćanje

Telefon:+382 20 482-109
E-mail: blagota.radulovic@mpr.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Darko Konjević
v.d. pomoćnika ministra za ruralni razvoj
Telefon:+382 20 482-336
E-mail: darko.konjevic@mpr.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

Veterinarska uprava

Telefon:+382 20 201 945

E-mail: veterinarska.uprava@vu.gov.me
Fax:     
+382 20 201 946

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica

 

Uprava za šume

Telefon:+382 52 323578

E-mail: cgsume@t-com.me

Fax:     +382 52 323730

Adresa: Miloša Tošića bb. 84210 Pljevlja

 

Uprava za vode

Telefon:+382 20 224 593;

E-mail: upravazavode@uzv.gov.me

Fax:     +382 20 224 594

Adresa: Bulevar Revolucije br.24, 81000 Podgorica

 

Fitosanitarna uprava

Telefon:+382 20 621-111

E-mail: fitosanitarnaupravacg@t-com.me

Fax:     +382 20 621-008

Adresa: Bratsva i jedinstva bb, 81000 Podgorica

 

Agencija za duvan

Telefon:+382 20 244 930

E-mail: dragana.vucicinic@aduvan.me   

Fax:     +382 20 244 930

Adresa: Jovana Tomasevica bb (stara zgrada Vlade), 81000 Podgorica

 

Služba za selekciju stoke

Tel/Fax: +382 20 265-337

E-mail:   selekcijapg@t-com.me

Adresa: Mihaila Lalića 1, 81000 Podgorica

 

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Telefon:+382 20 206-710

E-mail: extension-pg@t-com.me

Fax:     +382 20 206 712
Adresa:
Mihaila Lalića 1, 81000 Podgorica