Manja slova Veća slova RSS
Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji


Vukota Stanišić
Rukovodilac
Mobilni: +382 69 335 127
E-mail: vukotas@t-com.me; extension-pg@t-com.me
Adresa: Mihaila Lalića 1, Podgorica


Regionalni centar Bar (Bar, Ulcinj, Budva)

Slavica Kontić
Stručna saradnica u oblasti zaštite bilja
Mobilni: +382 069 374 173
E mail: extension-br@t-com.me
Adresa: Bjeliši bb, Bar

Miloš Vuksanović
Stručni saradnik u oblasti voćarstva
Mobilni: +382 069 335 090
E mail: extension-br@t-com.me
Adresa: Bjeliši bb, Bar


Regionalni centar Podgorica (Podgorica, Danilovgrad )

Nebojša Veličković
Stručni saradnik u oblasti voćarstva i pčelartva
Mobilni: +382 69 335125
E mail: extension-pg@t-com.me
Adresa: Mihaila Lalića 1, Podgorica

Branko Ćetković
Stručni saradnik u oblasti prehrambene tehnologije
Mobilni: +382 69 079 950
E mail: extension-pg@t-com.me
Adresa: Mihaila Lalića 1, Podgorica

Armin Kalač
Stručni saradnik u oblasti voćarstva
Mobilni: +382 69 342 747
E mail: extension-pg@t-com.me
Adresa: Mihaila Lalića 1, Podgorica

Branka Nikolić
Stručna saradnica u oblasti ratartva i povrtarstva
Mobilni: +382 69 335 088
E mail: extension-pg@t-com.me
Adresa: Mihaila Lalića 1, Podgorica

Ljiljana Pajović
Stručna saradnica u oblasti vinogradarstva i voćarstva
Mobilni: +382 69 335 089
E mail: extension-pg@t-com.me
Adresa: Mihaila Lalića 1, Podgorica

Dragana Radunović
Stručna saradnica u oblasti zaštite bilja
Mobilni: +382 69 335 087
E mail: extension-pg@t-com.me
Adresa: Mihaila Lalića 1, Podgorica


Regionalni centar Nikšić (Nikšić, Plužine i Šavnik)

Rajko Grozdanić
Stručni saradnik u oblasti voćarstva i vinogradarstva
Telefon: +382 40 201 122
Mobilni: +382 69 335 119
E-mail: extension-nk@t-com.me
Adresa: Radoja Dakića bb, Nikšić

Bojana Stanišić
Stručna saradnica u oblasti prehrambene tehnologije
Telefon: +382 40 201 122
Mobilni: +382 69 342 748
E-mail: extension-nk@t-com.me
Adresa: Radoja Dakića bb, Nikšić

Branka Giljen
Stručna saradnica u oblasti zaštite bilja
Telefon: +382 40 201 122
Mobilni: +382 69 335 214
E-mail: extension-nk@t-com.me
Adresa: Radoja Dakića bb, Nikšić

Ivan Jauković
Saradnik
Telefon: +382 40 201 122
Mobilni: +382 69 328 627
E-mail: extension-nk@t-com.me
Adresa: Radoja Dakića bb, Nikšić


Regionalni centar Berane (Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav)

Vladimir Popović
Stručni saradnik u oblčasti ratarstva i povrtarstva
Telefon: +382 51 235 408
Mobilni: +382 69 335 118
E-mail: extension-ba@t-com.me
Adresa: Polimska bb, Berane

Ivona Jočić
Stručna saradnica u oblasti zaštite bilja
Telefon: +382 51 235 408
Mobilni: +382 69 335 092
E-mail: extension-ba@t-com.me
Adresa: Polimska bb, Berane

Darinka Grubović
Stručna saradnica u oblasti voćarstva
Telefon: +382 51 235 408
Mobilni: +382 69 335 095
E-mail: extension-ba@t-com.me
Adresa: Polimska bb, Berane

Đekić Zoran
Stručni saradnik u oblasti ratarstva i povrtarstva
Telefon: +382 51 235 408
Mobilni: +382 69 650 033
E-mail: extension-ba@t-com.me
Adresa: Polimska bb, Berane


Regionalni centar Bijelo Polje (B. Polje, Mojkovac i Kolašin)

Svetlana Bubanja
Stručna saradnica u oblasti ratarstva i povrtarstva
Telefon: +382 50 486 699
Mobilni: + 382 69 335 126
E-mail: extension-bp@t-com.me
Adresa: Milorada Šćepanovića bb, Bijelo Polje

Vesna Tončić
Stručna saradnica u oblasti zaštite bilja
Telefon: +382 50 486 699
Mobilni: + 382 69 335 093
E-mail: extension-bp@t-com.me
Adresa: Milorada Šćepanovića bb, Bijelo Polje


Regionalni centar Herceg Novi (Kotor Tivat)

Mileva Marić
Stručna saradnica u oblastiu zaštite bilja
Mobilni: +382 69 335 175
E-mail: extension-hn@t-com.me


Kancelarija Cetinje

Danijela Zuber
Stručna saradnica u oblasti prehrambene tehnologije
Telefon: +382 41 235 376
Mobilni: +382 69 335 094
E-mail: ab-ct@t-com.me
Adresa: Njegoševa 1