Manja slova Veća slova RSS

Direktorat za ribarstvo

Slavica Pavlović
Generalna direktorka Direktorata za ribarstvo
Telefon: +382 20 482-270
E-mail: slavica.pavlovic@mpr.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica 

Direkcija za upravljanje resursima i ribolovnom flotom

     Nada Kosić
     Samostalna savjetnica za upravljanje resursima i planiranje u ribarstvu
     Telefon: +382 20 482 270
     E-mail: nada.kosić@mpr.gov.me
     Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

     Nikol Bajčeta
     Samostalna savjetnica za upravljanje resursima i planiranje u ribarstvu
     Telefon: +382 20 482 270
     E-mail: nikol.bajceta@mpr.gov.me
     Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

     Milena Krasić
     Samostalna savjetnica za morsku akvakulturu
     Telefon: +382 20 482 270
     E-mail: milena.krasic@mpr.gov.me
     Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

Direkcija za monitoring i inspekcijski nadzor

     Odsjek za monitoring

     Deniz Frljučkić
     Savjetnik za informacione tehnologije u ribarstvu i monitoring
     Telefon: +382 20 482 270
     E-mail: deniz.frljuckic@mpr.gov.me
     Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

     Odsjek za inspekcijski nadzor

     Mijomir Tapušković
     Inspektor za ribarstvo za opštinu Herceg Novi sa mjestom rada u Herceg Novom
     Telefon:+382 67 221 139
     E-mail: mijomir.tapuskovic@mpr.gov.me
     Adresa: Zemunska br. 129, Herceg Novi

     Ljiljana Bubonja
     Inspektor za ribarstvo za opštine Bar i Ulcinj sa mjestom rada u Baru
     Telefon:+382 67 254 700
     E-mail: ljiljana.bubonja@mpr.gov.me, bubonjalj@t-com.me
     Adresa: Maršala Tita br. 52, Bar