Manja slova Veća slova RSS


 

MPRR 

 

 

MPRR


Stočarstvo

17.07.2019.

Stočarima isplaćene premije za priplodne nazimice i krmače, licencirane bikove, licencirane pastuve i za utovljenu junad u prvoj polovini 2019. godine

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja isplatilo je držaocima životinja premije za priplodne nazimice i krmače, licencirane bikove, licencirane pastuve i za utovljenu junad. Premiej su isplaćene za prvu polovinu godine držaocima koji su ispunili uslove predviđene Agrobudžetom za 2019. godinu

15.03.2019.

Javni poziv za dodjelu podrške za dostizanje standarda dobrobiti životinja u stočarstvu za 2019. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške za dostizanje standarda dobrobiti životinja u stočarstvu  za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu, objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške za dostizanje standarda dobrobiti životinja u stočarstvu za 2019. godinu.

11.03.2019.

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2019. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kroz Agrobudžet za 2019. godinu objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2019. godinu.

08.03.2019.

Savjetodavci u Tuzima: Pomoć proizvođačima da iskoriste podršku i unaprijede kvalitet proizvoda

Savjetodavci u Tuzima: Pomoć proizvođačima da iskoriste podršku i unaprijede kvalitet proizvoda

Podrška koju je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja opredijelilo ovogodišnjim Agrobudžetom za unapređenje prerade mlijeka na gazdinstvima i kvaliteta mlijeka i mlječnih proizvoda bile su tema radionice održane u Tuzima. Radionica je organizovana kao posebna tematska, nakon što je cjelokupan Agrobudžet predstavljen ranije u toj opštini.

06.03.2019.

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2019

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2019

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu, objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za ovu godinu.

04.03.2019.

Radionica za farmere na temu podizanja kvaliteta mlijeka i prerade na gazdinstvu

Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovaće u utorak, 5. marta, radionicu za poljoprivredne proizvođače sa teritorije Berana, Andrijevice, Plava i Gusinja na teme “Prerada mlijeka na gazdinstvu” i “Higijena mlijeka i postupci nakon muže”.

28.02.2019.

Od 1. marta predaju se zahtjevi za premije u stočarskoj proizvodnji za 2019. godinu

Od 1. marta predaju se zahtjevi za premije u stočarskoj proizvodnji za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2019. godini nastavlja podršku stočarskoj proizvodnji kroz mjere koje se odnose na direktnu podršku po grlu (premije za krave i priplodne junice, ovce i koze), održivo korišćenje planinskih pašnjaka (izdig stoke na katune), kao i premije za steone junice u čistoj rasi. Od ove godine godine podrška se daje za suprasne nazimice i krmače u čistoj rasi.

18.02.2019.

Procedura realizacije mjere 1.1.1 direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji - tov junadi, bikova i volova

Tov junadi sve više dobija na značaju, budući da se tov odvija kako u intenzivnim, tako i u ekstenzivnim sistemima uzgoja. Najveći dio ukupne proizvodnje mesa u Crnoj Gori dobija se od preživara i to od govedi oko 37%.

29.01.2019.

Informacija : Procedura realizacije mjere - Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja pripremilo je proceduru za realizaciju mjere 1.1.3 Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu. Pozivamo sve zainteresovane proizvođače da se informišu o načinu realizacije ove mjere za 2019. godinu. Sve informacije mogu se dobiti u regionalnim centrima Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstvu.

22.11.2018.

Saopštenje: Stočarima isplaćene premije, povećan broj korisnika

Saopštenje: Stočarima isplaćene premije, povećan broj korisnika

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja isplatilo je razvojne premije u stočarstvu držaocima životinja koji su ispunili uslove predviđene Agrobudžetom za 2018. godinu.